"Zasłużony dla Gminy Sułkowice" Drukuj
czwartek, 02 maja 2019 10:23, odsłon: 989

50 lat praw miejskichSzanowni  Mieszkańcy Gminy Sułkowice,

W związku ze zbliżającą się rocznicą 50 – lecia nadania praw miejskich, na Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 4 kwietnia 2019 r. podjęta została uchwała w sprawie nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Sułkowice”

Przez 50 lat w historii Sułkowic zapisało się wiele zasłużonych osób, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju zarówno samego miasta jak i całej gminy. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Sułkowice” jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania. Nadawany będzie za wybitne zasługi dla rozwoju gminy i tworzeniu wspólnego dobra.

Tytuł ten może być nadany zarówno mieszkańcom Gminy, jak również osobom nie będącym jej mieszkańcami, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które w sposób widoczny i niepodważalny przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, szczególnie zasłużyły się gminie, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Sułkowice” może być nadawany pośmiertnie.

Tytuł nadaje Rada Miejska w Sułkowicach w drodze uchwał, podejmowanych na wniosek Kapituły. 

Wniosek w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Sułkowice” mogą składać:

  1. Burmistrz Gminy Sułkowice;
  2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach;
  3. Stałe Komisje Rady Miejskiej w Sułkowicach;
  4. Jednostki organizacyjne gminy, organizacje społeczne i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Sułkowice;
  5. Grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy Sułkowice;
  6. Sołtys/Przewodniczący Rady Osiedla wraz z Radą Sołecką/Radą Osiedla.

Wniosek w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Sułkowice” należy złożyć w formie pisemnej osobiście do Biura Rady Miejskiej, Rynek 1, II piętro pok. nr 227 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice. Wnioski należy złożyć na załączonym poniżej druku wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2019 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu). Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

REGULAMIN

WNIOSEK (PDF)

WNIOSEK (DOCX)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX)

Zgoda kandydata (PDF)

Zgoda kandydata (DOCX)