Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Drukuj
piątek, 29 stycznia 2016 11:55, odsłon: 4262

Od stycznia 2016 r. w Gminie Sułkowice został uruchomiony

punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego.

Dyżury:
poniedziałek - 13:00-17:00
wtorek - piątek - 8:00-12:00
w Starej Szkole w Sułkowicach
(Biuro LGD, wejście z tyłu budynku),
tel. 12 273 00 10.     


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w naszej gminie

Wraz z początkiem 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonować zacznie system darmowej pomocy prawnej, co wynika z faktu wejścia w życie ustawy zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych system zagwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową w dostępie do profesjonalnych usług prawnych.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, 1 stycznia 2016 roku w naszej gminie zostanie utworzony punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

•    młodzież do 26. roku życia
•    osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie  z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
•    osoby, które ukończyły 65 lat
•    osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
•    kombatanci
•    weterani
•    zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną   

 
Pomoc prawna będzie polegała na:

•    poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
•    wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego
•    pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym
•    sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu•   


Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

•    prawa pracy
•    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
•    prawa cywilnego
•    spraw karnych
•    spraw administracyjnych
•    ubezpieczenia społecznego
•    spraw rodzinnych
•    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji na stronie dotyczącej bezpłatnej pomocy prawnej oraz na stronie starostwa powiatowego: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/