Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Konkursy
Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2019 roku Drukuj Email
piątek, 08 lutego 2019 08:55

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

logo organizajce Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego od lat zachęca organizacje pozarządowe z terenu województwa małopolskiego do składania ofert w ramach otwartych konkursów ofert.

Więcej…
 
Nabór do komisji konkursowej Drukuj Email
wtorek, 15 stycznia 2019 13:00

Ogłoszenie

 

Burmistrz Gminy Sułkowice

 

działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) -

 

ogłasza nabór kandydatów do prac w komisji konkursowej

 

w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2019 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 2/19 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 4 stycznia 2019 r.

Więcej…
 
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. Drukuj Email
poniedziałek, 07 stycznia 2019 12:14

Burmistrz Gminy Sułkowice zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w dziedzinach:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- zgodnie z „Programem współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” - przyjętym uchwałą Nr LIV/340/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 14 listopada 2018 r.

Więcej…
 
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na pożytek publiczny 2018 Drukuj Email
poniedziałek, 12 marca 2018 17:37

Zarządzenie Nr 17/18 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 12 marca 2018 r. 
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice w 2018 r.

Więcej…
 
Ogłoszenie naboru kandydatów do komisji konkursowej Drukuj Email
piątek, 16 lutego 2018 13:27

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) -

ogłasza nabór kandydatów do prac w komisji konkursowej

Więcej…
 
Konkurs ofert na na pożytek publiczny Drukuj Email
środa, 31 stycznia 2018 14:52

kontur gminy z herbami poziom miniKonkurs ofert na pożytek publiczny

Burmistrz ogłosił tegoroczny konkurs ofert na dofinansowanie działań z zakresu pożytku publicznego. Organizacje mogą składać oferty do 22 lutego 2018.

Konkurs obejmuje dziąłania z zakresu:  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 5