Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Urządzenie sali konferencyjno - świetlicowej Gminnego Centrum Ekologicznego w Biertowicach Drukuj Email
środa, 27 lutego 2013 11:37, odsłon: 2388

Inwestycja zrealizowana

PROW nagłówek

Urządzenie sali konferencyjno - świetlicowej Gminnego Centrum Ekologicznego w Biertowicach

Inwestor Gmina Sułkowice
Całkowita wartość zadania 67 450,74 zł brutto
Źródło dofinansowania

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Oś 4 Leader

Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla obszaru LGD "Między Dalinem i Gościbią" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach małych projektów

Kwota dofinansowania 43 470,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Termin realizacji zadania 2013 r.
Wykonawca robót Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice sp. z o.o.
Opis inwestycji Zadanie obejmuje kompleksową modernizację Sali świetlicowej użyczonej Gminie Sułkowice przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Sp. z o.o. W ramach projektu przewidziany jest zakup kompletnego wyposażenia konferencyjno – świetlicowego wraz ze stanowiskiem komputerowym oraz urządzeniami multimedialnymi. Obiekt będzie spełniał funkcje kulturalno – społeczne, zastępując świetlicę wiejską w Biertowicach. Ponadto w sali będą eksponowane podejmowane przez gminę przedsięwzięcia ekologiczne.