Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Harbutowicach Drukuj Email
środa, 27 lutego 2013 10:58, odsłon: 2015

Inwestycja zrealizowana

PROW nagłówek

 

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Harbutowicach

Inwestor OSP Harbutowice
Całkowita wartość zadania 39 695,87 zł brutto
Źródło dofinansowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 Leader Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla obszaru LGD "Między Dalinem i Gościbią" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach małych projektów
Kwota dofinansowania 25 000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Termin realizacji zadania 2012 r. – 2013 r.
Wykonawca robót

etap I: Usługi Budowlane, Handel Detaliczny i Hurt Jan Wyrwa
etap zakończony i rozliczony
etap II: dostawy wyposażenia
etap zakończony w trakcie rozliczania

Opis inwestycji Zadanie polega na remoncie i wyposażeniu świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Harbutowicach z wykonaniem ogólnodostępnej kawiarenki internetowej oraz sali świetlicowej wraz z kącikiem tradycji. Poza pracami remontowymi projekt obejmuje zakup pełnego wyposażenia świetlicowego, urządzeń komputerowych oraz multimedialnych.