Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Odnowa centrum wsi Rudnik poprzez remont parkingu oraz urządzenie szaty roślinnej i elementów małej architektury Drukuj Email
czwartek, 21 lutego 2013 15:22, odsłon: 1697

Inwestycja ZREALIZOWANA

PROW nagłówek

 

Odnowa centrum wsi Rudnik poprzez remont parkingu oraz urządzenie szaty roślinnej i elementów małej architektury

Inwestor Gmina Sułkowice
Całkowita wartość zadania 239 689,50 zł brutto
Źródło dofinansowania

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Oś 4 Leader Działanie 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla obszaru LGD "Między Dalinem i Gościbią" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Kwota dofinansowania 157 017,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Termin realizacji zadania 2012 r.
Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "BESKID" Sp. Jawna
Opis inwestycji W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni: 389,85 m2 - chodnik, 1 368,075 m2 - parking wraz z krawężnikiem i obrzeżem oraz podbudową tłuczniową. Wykonano także dwie studnie odwodnieniowe, oświetlenie zewnętrzne, szatę roślinną oraz zamontowano 20 sztuk ławek.