Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Budowa sieci wodociągowej w Sułkowicach Drukuj Email
środa, 20 lutego 2013 20:54, odsłon: 1395

Inwestycja zrealizowana

pois

"Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków
w gminie Sułkowice - część I"

Budowa sieci wodociągowej w Sułkowicach

Inwestor Gmina Sułkowice
Całkowita wartość zadania 1 181 263,89 zł brutto
Źródło dofinansowania Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytet I - "Gospodarka wodno - ściekowa" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.
Kwota dofinansowania

617 258,78 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

564 005,11 zł z budżetu gminy

Termin realizacji zadania 2008 r. - 2010 r.
Wykonawca robót P.P.H.U. "TAD - BUD" Tadeusz Byczyński
Opis inwestycji Teren zrealizowanej inwestycji objął centralną część miasta Sułkowice: odcinek wodociągu łączącego istniejący wodociąg w ul. Wolności z wodociągiem w ul. Tysiąclecia. Teren inwestycji  jest obszarem z zabudową o charakterze jednorodzinnym i zagrodowym. W ramach zadania powstała sieć wodociągowa o długości 2.655,5 mb, komora wodomierzowa oraz komora redukcji ciśnienia.