Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku etap I Drukuj Email
środa, 20 lutego 2013 20:45, odsłon: 1352

Inwestycja zrealizowana

pois

"Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków
w gminie Sułkowice - część I"

Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku etap I

Inwestor Gmina Sułkowice
Całkowita wartość zadania 3 506 725,39 zł brutto
Źródło dofinansowania Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytet I - "Gospodarka wodno - ściekowa" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.
Kwota dofinansowania

1 607 708,65 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

1 899 016,74 zł z budżetu gminy

Termin realizacji zadania 2009 r.
Wykonawca robót Krzysztof Machnik Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "MACHNIK".
Opis inwestycji Zadanie objęło budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dolnej w Rudniku. Kanał główny został włączony do istniejącego kolektora sanitarnego, biegnącego do oczyszczalni ścieków w Biertowicach. Inwestycja swoim zakresem objęła obiekty liniowe i inżynierskie na trasie kanalizacji oraz w razie konieczności przekładki istniejącego uzbrojenia pod - i nadziemnego. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wyniosła 11.281,5 m.