Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach etap IV Drukuj Email
środa, 20 lutego 2013 20:27, odsłon: 1416

Inwestycja zrealizowana

pois

"Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków
w gminie Sułkowice - część I"

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach etap IV

Inwestor Gmina Sułkowice
Całkowita wartość zadania 6 193 431,81 zł brutto
Źródło dofinansowania Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytet I - "Gospodarka wodno - ściekowa" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.
Kwota dofinansowania

2 996 994,91 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

3 196 436,90 zł z budżetu gminy

Termin realizacji zadania 2009 r. - 2010 r.
Wykonawca robót MUR-BET Adam Dumana
Opis inwestycji Realizacja inwestycji stanowiła rozbudowę istniejącego systemu kanalizacyjnego Gminy Sułkowice i objęła swym zasięgiem część miejscowości Sułkowice. Ze względu na ukształtowanie terenu zaprojektowano przepompownie ścieków i transport ścieków za pomocą kolektorów tłocznych do miejsc włączenia do istniejących grawitacyjnych kolektorów sanitarnych. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w ramach tego zadania wyniosła 19.620,5 m.