Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Budowa kanalizacji sanitarnej w Biertowicach etap II Drukuj Email
środa, 20 lutego 2013 20:05, odsłon: 1271

pois

"Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków
w gminie Sułkowice - część I"

Budowa kanalizacji sanitarnej w Biertowicach etap II

Inwestor Gmina Sułkowice
Całkowita wartość zadania 1 494 712,37 zł brutto
Źródło dofinansowania Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytet I - "Gospodarka wodno - ściekowa" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.
Kwota dofinansowania

784 715,00 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

709 997,37 zł z budżetu gminy.

Termin realizacji zadania 2007 r. - 2008 r.
Wykonawca robót "MEN - GAZ" Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego oraz Sieci i Instalacji Budowlanych
Opis inwestycji W ramach zadania wykonano kolektory sanitarne główne i boczne oraz przyłącza kanalizacyjne na terenie Biertowic, które zostaną włączone do istniejącego kolektora sanitarnego, biegnącego do oczyszczalni ścieków w Biertowicach. Zadanie to stanowiło kontynuację ogólnego przedsięwzięcia, jakim jest ochrona zlewni potoku Skawinki. Efektem zrealizowanej inwestycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa stanu sanitarnego w Biertowicach. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wyniosła 5.595,5 m.