Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach etap V wraz z rozbudową sieci wodociągowej Drukuj Email
środa, 20 lutego 2013 21:43, odsłon: 2442

Inwestycja ZREALIZOWANA

 

pois

"Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków
w gminie Sułkowice - część I"

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach etap V
wraz z rozbudową sieci wodociągowej

Inwestor

Gmina Sułkowice
Całkowita wartość zadania 8 076 421,90 zł brutto
Źródło dofinansowania Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytet I - "Gospodarka wodno - ściekowa" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.
Kwota dofinansowania

5 180 717,17 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2 895 704,73 zł z budżetu Gminy

Termin realizacji zadania wrzesień 2012 r. - marzec 2015 r.
Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Geo"
Opis inwestycji

Przedmiotem zadania była budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa magistrali wodociągowej w miejscowości Sułkowice (ul. Na Węgry, ul. 11 Listopada, ul. Starowiejska oraz ul. Kowalska) i północnej części Harbutowic. Całość tworzy grawitacyjną sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki sanitarne do oczyszczalni ścieków w Biertowicach. Inwestycja objęła również przebudowę magistrali wodociągowej. Inwestycja swoim zakresem objęła obiekty liniowe i inżynierskie na trasie kanalizacji i wodociągu oraz w razie konieczności przekładki istniejącego uzbrojenia pod-i nadziemnego.

 

Istnieje możliwość sprawdzenia przebiegu trasy kanalizacyjnej w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Referat Techniczno Inwestycyjny, pierwsze piętro pokój 118 lub pod poniższym linkiem:

 

http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/81A7EFF4-904A-46C1-9E40-C7B3AA71F08C/985102/1_RYS111.pdf