Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach Drukuj Email
środa, 20 lutego 2013 21:59, odsłon: 2687

Inwestycja ZREALIZOWANA

 

pois

 

 

"Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków
w gminie Sułkowice - część I"

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach

 

Inwestor Gmina Sułkowice
Całkowita wartość zadania 13 540 783,42 zł brutto
Źródło dofinansowania Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytet I - "Gospodarka wodno - ściekowa" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.
Kwota dofinansowania

9 351 794,17 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

4 188 989,25 zł z budżetu Gminy Sułkowice

Termin realizacji zadania lipiec 2012 r. - wrzesień 2014 r.
Wykonawca robót PWP Katowice Sp. z o.o.
Opis inwestycji Przepustowość rozbudowanej oczyszczalni ścieków wynosi 2510 m3/dobę. W ramach inwestycji wykonano budowę ciągu mechanicznego oczyszczania z zastosowaniem zblokowanych urządzeń tzw. sito piaskowników oraz wybudowano nową stację zagęszczania i odwadniania osadu. Przewidziano likwidację bloku kontenerowej oczyszczalni BIO-200. Dla biologicznego oczyszczania zrealizowano dwa nowe ciągi reaktorów wielofazowych z komorami beztlenową, niedotlenioną i tlenową oraz osadnikami wtórnymi. Do stabilizacji osadu wykonane zostały komory stabilizacji osadu nadmiernego. Wszystkie zbiorniki zrealizowane są w konstrukcji żelbetowej.