Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi Drukuj Email
poniedziałek, 04 lutego 2013 18:07, odsłon: 7167

Od 1 lipca 2013 r. gminy mają ustawowy obowiązek wprowadzenia nowego systemu zbiórki odpadów komunalnych. Oznacza to, że:

  • nasze śmieci będzie odbierał przedsiębiorca, który wygra przetarg (gmina podpisze z nim umowę),
  • wszyscy właściciele nieruchomości będą obowiązkowo wnosili do gminy opłaty za śmieci,
  • wszyscy mamy obowiązek segregowania śmieci do worków i pojemnika

W związku z tym właściciele nieruchomości muszą:

  • koniecznie wypowiedzieć do końca marca br. dotychczasową umowę na odbiór śmieci (w naszej gminie w większości przypadków jest to ZGK), by uniknąć podwójnych opłat;
  • wypełnić deklarację i dostarczyć ją do gminy do 30 kwietnia br.

W deklaracji podajemy liczbę osób faktycznie mieszkających w naszym domu. Jeśli np. zameldowanych jest 5 osób, ale jedna np. wyjechała na dłużej za granicę lub na studia, zgłaszamy 4 osoby. Kiedy liczba faktycznie mieszkających osób się zmieni (zmaleje lub wzrośnie), trzeba będzie powtórnie złożyć deklarację z aktualnymi danymi.

Stawka za odbiór segregowanych odpadów wynosi 8 zł od osoby. Wzór prawidłowo wypełnionej deklaracji oraz wzór wypowiedzenia umowy będą zamieszczone na stronie internetowej gminy oraz w Gazecie Gminnej "Klamra".

W blokach deklarację wypełnia właściciel bloku, tzn. spółdzielnia, która zapewne zwróci się do mieszkańców o przekazanie potrzebnych danych.

 

Mamy obowiązek segregowania odpadów. Jeżeli przedsiębiorca odbierający nasze śmieci zgłosi w gminie, że wyrzucamy je bez sortowania, zostanie naliczona stawka 16 zł od osoby. Jest to forma kary, która ma nas zmobilizować do segregowania.

 

Samo segregowanie dla nas w gminie Sułkowice nie jest nowością, musimy się tylko nauczyć nowego systemu segregowania.

Pojemniki i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki będą nieodpłatnie dostarczane właścicielom nieruchomości.

Odpady wielkogabarytowe wystawiane są, tak jak pozostałe selektywnie zbierane odpady, ale bez umieszczania ich w workach, a odpady powstałe podczas remontu lub rozbiórki należy we własnym zakresie dostarczyć bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (na obecnym składowisku w Sułkowicach). Będą one odbierane bezpłatnie do limitu 500 kg rocznie.

 

Z indywidualnych gospodarstw odpady będą odbierane zgodnie z harmonogramem dostarczanym dwa razy w roku:

  1. odpady zmieszane - co 2 tygodnie,
  2. zbierane selektywnie: papier i makulatura; szkło; tworzywa sztuczne, metal, tekstylia - 1 raz w miesiącu;
  3. odpady ulegające biodegradacji - co 2 tygodnie;
  4. pozostałe zbierane selektywnie: popiół i żużel; odpady problematyczne, w tym wielkogabarytowe - 1 raz w miesiącu.

Mieszkańcy bloków będą prowadzili selektywną zbiórkę odpadów do oznaczonych kolorami pojemników i pojemników zbiorczych, które zostaną zainstalowane na terenie osiedla.

Musimy też pamiętać, że zabrudzone opakowania, np. po żywności powinniśmy przed włożeniem do worka umyć, a także, jeżeli tylko rodzaj materiału na to pozwala, zgnieść je. Chodzi o to, by opakowania te miały jak najmniejszą objętość.