Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Sołectwa już zdecydowały na co przeznaczą fundusz sołecki 2013. Drukuj Email
czwartek, 27 września 2012 10:58, odsłon: 2070

miniaturkaSołectwa już zdecydowały na co przeznaczą Fundusz sołecki 2013

Na zebraniach wiejskich w niedzielę 16 września w całej gminie zapadła decyzja o przeznaczeniu przyszłorocznego funduszu sołeckiego.

Co to jest fundusz sołecki?

Fundusz sołecki jest pulą pieniędzy przewidzianych na inwestycje wiejskie w poszczególnych miejscowościach. Decyzję o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego z budżetu gminy podejmuje Rada Miejska. W tym roku decyzja ta zapadła na sesji marcowej. Rada mogła ją podjąć, ale nie musiała. W części ościennych gmin taki fundusz nie jest wyodrębniany, a ich samorządy argumentują, że i tak w każdej miejscowości prowadzone są inwestycje.

Zapewne jest w tym trochę racji. Pieniądze przeznaczane co roku przez gminę na inwestycje w poszczególnych sołectwach są wielokrotnie wyższe – gmina buduje kanalizację, wodociąg, modernizuje drogi i chodniki (sama, wraz z powiatem lub województwem), buduje i remontuje obiekty użyteczności publicznej itd.

Nawiasem mówiąc, nie należy również mylić funduszu sołeckiego z środkami do dyspozycji sołtysa i rad sołeckich, bo te przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg wiejskich, drobne prace bieżące itp.

Fundusz sołecki jest funduszem na inwestycje przewidzianym do zagospodarowania przez wieś. U nas „działa" już od kilku lat i dobrze się sprawdza. O tym, na co przeznaczone zostaną te pieniądze w każdej z wsi gminy faktycznie decydują mieszkańcy. Rada Sołecka, po konsultacji z mieszkańcami przedstawia wniosek do przegłosowania zebraniu wiejskiemu i ta decyzja jest uwzględniana przez Burmistrza i Radę Miejską przy konstruowaniu budżetu na następny rok. Fundusz sołecki dla każdej wsi jest taki sam – w tym roku było to 22 684,30 zł, w przyszłym będzie się on kształtował na poziomie ok. 24 tys. zł. Mieszkańcy, dzięki podejmowaniu wspólnych decyzji tej sprawie, silniej integrują się i angażują w życie społeczności lokalnych.

 

Z funduszu sołeckiego w roku 2013:

w Biertowicach – planowane jest oświetlenie powstałego w tym roku terenu rekreacyjnego wraz z drogą od strażnicy;

w Harbutowicach – planowane jest zorganizowanie boiska do pilki nożnej;

w Krzywaczce – kontynuacja budowy parking przy kościele;

w Rudniku – Planowane jest urządzenie placu zabaw pzy Zespole Placówek Oswiatowych.

Podczas zebrań wiejskich mieszkańcy zgłaszali też bieżące problemy, z którymi borykają się poszczególne wsie, z czego w chwili obecnej najgorętszym tematem są braki wody w związku z suszą. Rady sołeckie przedstawiały też zadania dotyczące ich miejscowości, które zdaniem mieszkańców powinny być wprowadzone do przyszłorocznego budżetu gminy.

Szerzej na temat zebrań wiejskich – w następnym numerze miesięcznika "Klamra" (nr 9 wrzesień/październik).

 

(awz)

 

Zdjęcia z zebrań