Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Biertowicach Drukuj Email
środa, 12 września 2012 07:57, odsłon: 2502
herb

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Biertowicach - 6. zadanie realizowane w ramach "Programu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice" - część I.

Ruszyła kluczowa, największa inwestycja dla gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Sułkowice.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Biertowicach rozpoczęła się 4 lipca 2012 r. Jej zakończenie przewidziane jest na 30 września 2014 r. Koszt inwestycji to 10.899.006,76 zł.  Spodziewane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 8 131 000 zł. Planowana rozbudowa oparta jest częściowo o istniejącą infrastrukturę oczyszczalni, w zdecydowanej większości obejmuje jednak wykonanie nowych ciągów technologicznych oczyszczania oraz zagęszczania i odwadniania osadów.

W trakcie inwestycji planuje się zlikwidowanie bloku kontenerowej oczyszczalni BIO - 200, wybudowanej jeszcze w latach 90-tych ubiegłego stulecia. W to miejsce, w celu biologicznego oczyszczania, powstaną dwa nowe ciągi reaktorów wielofazowych z komorami - beztlenową, niedotlenioną i tlenową oraz osadnikami wtórnymi. Do stabilizacji osadu wykonane zostaną komory stabilizacji osadu nadmiernego. Wszystkie zbiorniki powstaną w konstrukcji żelbetowej. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym komorom w reaktorach zachodzić będą procesy oczyszczania ścieków takie jak: utlenianie związków organicznych i nitryfikacja w komorze tlenowej, denitryfikacja w komorze niedotlenionej, defosfatacja biologiczna w komorze beztlenowej oraz dodatkowe strącanie chemiczne.
Usuwanie zawiesin nastąpi w osadnikach wtórnych. Osad będzie stabilizowany na drodze biologicznej w wydzielonych komorach stabilizacji osadu, a następnie podawany pompowo na prasę odwadniającą. Odwodniony osad zostanie przetransportowany podajnikiem na przyczepę.

Po zrealizowaniu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Biertowicach będzie można oczyszczać w niej ścieki w ilości Qd = 2510m3/d i Qhmax = 210 m3/h. Nowa oczyszczalnia zabezpieczy całkowicie potrzeby całej gminy, gdyż tzw. równoważna liczba mieszkańców (RLM) wyniesie 19.283 osób. Będzie to największa dziura w gminie -  projektowana powierzchnia zabudowy to 1386,1 m2, zaś to, co w ziemi obejmie ok. 7000 m3.

Do tej pory wykonano podkład z izolacją pod zbiornik Nr 1. Trwają również roboty ziemne i wykopy przy zbiorniku Nr 2 i 3 oraz montowane jest zbrojenie płyt i ścian.


Red.  jg