Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK Drukuj Email
piątek, 08 listopada 2019 10:31, odsłon: 867

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK znajduje się w Sułkowicach przy ul. Tysiąclecia 133. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sułkowicach świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00 oraz w każdą sobotę miesiąca w godzinach od 8:00 do 13:00. W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości zryczałtowanej miesięcznej opłaty w PSZOK odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

  1. odpady zielone,
  2. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
  3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  4. zużyte baterie i akumulatory,
  5. odpady suche z selektywnej zbiórki odpadów,
  6. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  7. zużyte opony,
  8. przeterminowane leki i chemikalia,
  9. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (z wyłączeniem styropianu).

W ramach dodatkowej opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane będą odpady zielone, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe - powyżej limitu 100 kg.