Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych Drukuj Email
piątek, 08 listopada 2019 10:08, odsłon: 423

Miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sułkowice niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

W roku 2018:

 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
  1. MBP IB Odpady Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 15, 34-400 Nowy Targ;
  2. MBP Myślenice ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice;
  3. RIPOK Myślenice część mech. ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice.
 2. Odpady ulegające biodegradacji:
  1. RIPOK Myślenice część mech. ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice;
  2. RIPOK Remondis Kraków część mech. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków;
  3. SCO-PACK S.A. Zakład Produkcji Tektury ul. Garbarska 16, Orchówek, 22-200 Włodawa;
  4. SINOMA Krzysztof Oettingen ul. Brzeska 2, 31-998 Kraków;
  5. STORA ENOSO POLAND S.A. ul. Wojska Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka;
  6. KOMPOSTOWNIA PRYZMOWA Sułkowice ul. Tysiąclecia 133, 32-440 Sułkowice.
 3. Odpady powstałe po sortowaniu odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
  1. Składowisko Ujków Stary ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław;
  2. Składowisko odpadów Myślenice ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice.