Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)XIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
piątek, 20 września 2019 11:21, odsłon: 976

KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.       
 3. Przyjęcie protokołu obrad XII sesji.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Informacja o przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. 
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze  2019 r.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu zintegrowanego LIFE – „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” oraz na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji tego projektu;   
  2. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku;
  3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku;
  4. przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Harbutowicach;
  5. wyboru ławników sądowych na kadencję 2019-2023.
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Komunikaty i informacje.
 13. Zamknięcie obrad sesji.