Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Program „Mój Prąd” Drukuj Email
wtorek, 30 lipca 2019 10:03, odsłon: 1786

Szanowni Państwo 23 lipca 2019 r. Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska ogłosiło program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”.

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Budżet programu wynosi 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji fotowoltaicznej jednak nie więcej niż 5 000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o mocy 2 - 10 kW . Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.

Obsługą programu i nabór wniosków  będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.Więcej informacji można uzyskać na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 

 

Główne założenia programu Rządowego „Mój Prąd”:

  • Kosztami kwalifikowanymi są koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
  • Wydatki podlegające dofinansowani nie mogą być poniesione wcześniej niż od dnia 23.07.2019 r. (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury)
  • Inwestycja nie może zostać zakończona (tj. przyłączona do sieci dystrybucji energii) przed rozpoczęciem naboru. Konieczne jednak jest zakończenie prac inwestycyjnych w chwili składania wniosku o dofinansowanie. Przez zakończenie inwestycji rozumie się podpisanie umowy z dystrybutorem sieci oraz montaż licznika dwukierunkowego. 
  • Dofinansowanie będzie udzielane do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
  • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 000 zł;
  • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
  • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
  • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
  • Termin rozpoczęcia naboru planowany jest na przełomie sierpnia i września 2019 roku.

Szczegółowych informacji o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy energetyczni https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Więcej informacji można uzyskać na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

program moj prad