Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

logo_bezdomne_zwierzeta

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Rewitalizacja

Mapa Sułkowic

polplan mapa

Prezentacje multimedialne

prow prezent menu

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)
Inwestycje gminne zrealizowane w 2018 roku Drukuj Email
środa, 29 maja 2019 08:24, odsłon: 778

inwestycje2018

 

INWESTYCJE GMINNE ZREALIZOWANE W 2018 ROKU

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA   

MODERNIZACJA DROGI NA GRANICE W HARBUTOWICACH ETAP VI

1. Modernizacja drogi Na Granice w Harbutowicach Etap VI

Modernizacja drogi Na Granice w Harbutowicach, była kontynuacją inwestycji z poprzednich lat. W ramach etapu VI wykonano nakładkę asfaltową na odcinku 240 mb wraz z obsypaniem poboczy.

 

 

Wartość inwestycji: 108 000,28 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA 

BUDOWA OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 956 W SUŁKOWICACH

2. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych drogi wojewódzkiej nr 956 w Sułkowicach

Inwestycja polegała na wykonaniu oświetlenie przejścia dla pieszych w okolicy Kuźni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 956.


Wartość projektu: 25.000,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

ZAKUP URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 956, UL. 1 MAJA W SUŁKOWICACH

3. Zakup urządzenia rejestrującego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 956, ul. 1 Maja w Sułkowicach

Zadanie polegało na zakupie i montażu fotoradaru z masztem, obudową z lampą błyskową, filtrem polaryzacyjnym i pryzmatycznym. W ramach zadania wykonano również przyłącze energetyczne.

 

Wartość inwestycji: 154 145,00 zł

 

 INWESTYCJA ZREALIZOWANA

DOTACJA NA POMOC FINANSOWĄ – BUDOWA CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH W KRZYWACZCE

4. Dotacja na pomoc finansową – budowa chodników przy drogach powiatowych w Krzywaczce

W ramach zadania przekazano środki finansowe z budżetu Gminy Sułkowice na budowę chodników przy drogach powiatowych w Krzywaczce w kierunku Radziszowa i w kierunku Bęczarki. Inwestycja prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

 

Wartość dotacji: 137 597,00 zł

 

 IWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI NA DRODZE W KIERUNKU CMENTARZA W KRZYWACZCE

5. Modernizacja nawierzchni na drodze w kierunku cmentarza w Krzywaczce

W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej oraz realizację części robót tj. wykonano 60 mb drogi o nawierzchni z kostki brukowej. Prace wykonała grupa gospodarcza
Inwestycja realizowana ze środków funduszu sołeckiego.

 

Wartość zadania: 34 139,79 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

MODERNIZACJA DROGI W HARBUTOWICACH DZIAŁKA NR 1463

6. Modernizacja drogi w Harbutowicach działka nr 1463

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową do zgłoszenia robót związanych z modernizacją drogi na działce nr 1463. Wykonano również remont odcinka o długości 175 mb wraz z korytowaniem, geowłókniną, podbudową stabilizującą oraz nawierzchnią asfaltową.

 

Wartość zadania: 64 856,53 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

MODERNIZACJA ULICY BUKOWEJ W RUDNIKU (DZIAŁKA NR 1874, NR 1779, NR 3101)

7. Modernizacja ulicy Bukowej w Rudniku (działka nr 1874, nr 1779, nr 3101)

Modernizacja drogi ul. Bukowa w Rudniku działka nr 1874, nr 1779 i nr 310 polegała na utwardzeniu drogi oraz położeniu nawierzchni asfaltowej. Wyremontowany został odcinek o długości 125 m po istniejącym śladzie drogi tzn. bez zmiany parametrów technicznych.

 

Wartość zadania: 83 527,09 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

MODERNIZACJA DROGI „NA DZIAŁY” DZIAŁKA NR 346/1 W KRZYWACZCE

8. Modernizacja drogi „Na Działy” działka nr 346/1 w Krzywaczce

W ramach modernizacji drogi „Na Działy” w Krzywaczce działka nr 346/1 wykonano nową podbudowę z kruszywa łącznie z zagęszczeniem do odpowiedniego stopnia nośności oraz wykonano nawierzchnię z asfaltu. Długość zmodernizowanego odcinka drogi wyniosła 280 m. Prace wykonywane były po istniejącym śladzie drogi bez zmiany dotychczasowych parametrów technicznych.

 

Wartość zadania: 163 681,93 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI DZIAŁKA NR 1022 W KRZYWACZCE

9. Modernizacja drogi działka nr 1022 w Krzywaczce

Modernizacja drogi działka nr 1022 w Krzywaczce polegała na wykonaniu podbudowy tłuczniowej. Długość remontowanej drogi wyniosła 200 mb.

 

Wartość zadania: 33 493,20 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI DZIAŁKA NR 6796 W SUŁKOWICACH

10. Modernizacja drogi działka nr 6796 w Sułkowicach

Modernizacja drogi działka nr 6796 w Sułkowicach (przecznica od ul. Na Węgry) polegała na utwardzeniu drogi oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. Wyremontowana została nawierzchnia o powierzchni ok. 570 m2.

W ramach zadania zakupiono materiał oraz zlecono usługi koparką. Prace wykonywała grupa gospodarcza.

Wartość zadania: 75 763,98 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI DZIAŁKA NR 2190 W SUŁKOWICACH

11. Modernizacja drogi działka nr 2190 w Sułkowicach

Modernizacja drogi działka nr 2190 w Sułkowicach polegała na remoncie drogi dojazdowej do zabudowań mieszkalnych, poprzez korytowanie, wykonanie nowej podbudowy oraz nakładki asfaltowej.

Długość remontowanego odcinka wynosiła około 120 mb. Inwestycja została wykonana w granicach pasa drogowego, bez zmiany parametrów technicznych i sposobu odwodnienia

 

Wartość zadania: 82 330,73 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA UL. LEŚNA W SUŁKOWICACH ETAP II

12. Modernizacja ul. Leśna w Sułkowicach etap II

Modernizacja drogi ul. Leśna (dawniej ul. 21 Stycznia), działka nr 1668/2 w Sułkowicach polegała na remoncie kolejnego odcinka drogi na długości około 130 mb o zmiennej szerokości. Droga dojazdowej do zabudowań mieszkalnych została wykorytowana, wykonano nową podbudowę oraz położono nawierzchnię asfaltową.

Inwestycja została wykonana w granicach pasa drogowego, bez zmiany parametrów technicznych i sposobu odwodnienia.

 

Wartość zadania: 87 621,65 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 
 

OBIEKTY KOMUNALNE

 ROZBUDOWA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RUDNIKU O BUDYNEK HALI SPORTOWEJ

1. Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku o budynek hali sportowej 

Zadanie realizowane w latach 2015 - 2018 w ramach rozbudowy Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku. W wyniku realizacji powstała hala sportowa o wymiarach 33,40 x 20,5 m, co zapewnia pole gry o wymiarach 32,0 x 19,0 m. Oprócz głównej hali mieści się tam mała sala do ćwiczeń, galeria stanowiąca widownię hali, zespół szatni i sanitariatów dla uczniów niepełnosprawnych, magazyn sprzętu sportowego, gabinet, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. 

Parametry budynku: powierzchnia zabudowy 891 m2, powierzchnia użytkowa 1289 m2, kubatura 7243 m3. 

Do budynku wykonano przyłącza: woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz.

 

Wartość zadania: 5 078 447,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ PRZY ZPO W HARBUTOWICACH

2. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ZPO w Harbutowicach

W ramach zadania powstało nowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 34,00 x 16,00 m wraz z elementami towarzyszącymi: piłkochwytami, ogrodzeniem, kanalizacja opadową, oświetleniem i wyposażeniem. Wykonano również utwardzonego obejścia wokół boiska kostką brukową. Prace zostały wykonane w oparciu o pozwolenie na budowę nr AB.6740.131.2017 Starosty Myślenickiego z dnia 10.03.2017 r. 

 

Wartość zadania: 582 645,95 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HARBUTOWICACH

3. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Harbutowicach

Zlecono wykonanie dwóch koncepcji rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Harbutowicach.

 

Wartość zadania: 20 000,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZPO W BIERTOWICACH

4. Budowa budynku sali gimnastycznej przy ZPO w Biertowicach 

Zadanie wieloletnie 2018 - 2020. Wykonano część prac ziemnych i fundamentowych, ściany nośne. Wykonano montaż więźby dachowej oraz pokrycia. Przewidziany termin zakończenia czerwiec 2020 r.  

 

Wartość zadania: 482 714,81 zł 

 

INWESTYCJA W TRAKCIE REALIZACJI

 

 
MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SUŁKOWICACH

5. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach

W ramach inwestycji wykonano kompleksowy remont łazienki dla chłopców na I piętrze w budynku A Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach: montaż drzwi, wykonanie podejść kanalizacyjnych i wodociągowych, montaż umywalek i sedesów, wykonanie instalacji CO, filizowanie ścian oraz montaż elektryki.

 

Wartość zadania: 46 191,47 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 1 W SUŁKOWICACH

belka

 

6. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach 

Zadanie współfinansowane w ramach programu PROW. Na placu zamontowano urządzenia wg projektu (zestaw zabawowy wraz z piaskownicą, bujaki, zestawy do ćwiczeń, ławeczki, kosze, tablica informacyjna). Urządzenia zamontowane na nawierzchni z trawy naturalnej.

 

Wartość zadania: 139 398,37 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

MODERNIZACJA BUDYNKU PS NR 2 W SUŁKOWICACH

7. Modernizacja budynku PS Nr 2 w Sułkowicach 

W ramach zadania wykonano wymianę podłogi w jednym oddziale około 80 m2. Zdjęto stary zniszczony parkiet i wykonano nowa podłogę z wykładziny PCV z wywinięciem na ściany i wzorem. 

 

Wartość projektu: 12.000,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

ZAKUP WYPOSAŻENIA GABINETU DENTYSTYCZNEGO DLA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RUDNIKU

8. Zakup wyposażenia gabinetu dentystycznego dla Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku

W ramach zadania zakupiono kompletny fotel dentystyczny tzw. unit wraz z akcesoriami, z autoklawem i wstrząsarkę do amalgamatu. 

 

Wartość zadania: 80 000,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

WYMIANA DACHU NA KAPLICZCE W RUDNIKU

9. Wymiana dachu na kapliczce w Rudniku 

Zadanie obejmowało wyminę dachu na kaplicy w Rudniku, poprzez wymianę pokrycia dachowego wraz z łatami, obróbkami z blachy powlekanej i orynnowanie, malowanie wieży.

Inwestycja realizowana ze środków funduszu sołeckiego.

 

Wartość zadania: 33 800,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

MODERNIZACJA PLACU ZABAW NA OSIEDLU ZIELONA W SUŁKOWICACH

10. Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Zielona w Sułkowicach 

W ramach zadania doposażono istniejący plac zabaw w nowe urządzenia: zestaw zabawowy, karuzela, bujaki.

 

Wartość zadania: 25 719,30 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

INFRASTRUKTURA LINIOWA

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. STANASZKA W SUŁKOWICACH ETAP I

1. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Stanaszka w Sułkowicach etap I

Wykonano dokumentację projektową realizacja będzie przebiegała etapami. W tym roku wykonano etap I który polegał na zamontowaniu 180 mb sieci i 4 punktów świetlnych.

 

Wartość zadania: 34 940,48 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. ZAGUMNIE – BOCZNA W SUŁKOWICACH

2. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zagumnie – Boczna w Sułkowicach

W ramach zadania wykonano 336 mb sieci napowietrznej oraz zamontowano dwa słupy i 6 punktów świetlnych.

 

Wartość zadania: 30.000,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

BUDOWA OŚWIETLENIE ŁĄCZNIKÓW MIĘDZY UL. CENTRALNĄ I UL. SŁONECZNĄ W RUDNIKU ETAP II

3. Budowa oświetlenie łączników między ul. Centralną i ul. Słoneczną w Rudniku etap II 

W ramach zadania wykonano oświetlenie łączników między ul. Centralną i ul. Słoneczną w Rudniku etap II  na odcinku 200 mb sieci napowietrznej oraz zamontowano trzy słupy i 4 punktów świetlnych.

 

Wartość zadania: 25 000,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ 956 W BIERTOWICACH

4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej 956 w Biertowicach 

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz zamontowano 240 mb sieci napowietrznej, 6 słupów i 3 punkty świetlne.

Inwestycja realizowana ze środków funduszu sołeckiego.

 

Wartość zadania: 34 120,24 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE NA KOŃCÓWKĘ W HARBUTOWICACH ETAP IV

5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze Na Końcówkę w Harbutowicach etap IV

Wykonano kolejny etap oświetlenia terenu przy drodze gminnej Końcówka w Harbutowicach. Wybudowano 490 mb sieci, 6 słupów oraz 7 punktów świetlnych.

Była to kontynuacja budowy oświetlenia zaprojektowanego i rozpoczętego w latach poprzednich. 

Inwestycja realizowana ze środków funduszu sołeckiego.

 

Wartość zadania: 34 120,24 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

Inwestycje 2018

 • Inwestycje 2018
 • Inwestycje 2018
 • Inwestycje 2018
 • Inwestycje 2018
 • Inwestycje 2018
 • Inwestycje 2018
 • Inwestycje 2018
 • Inwestycje 2018
 • Inwestycje 2018
 • Inwestycje 2018

Zgłoś awarię oświetlenia

Awarie oświetlenia ulicznego
prosimy zgłaszać

w czasie pracy Urzędu
12 273 20 75 wew. 21
691-66-55-91

Poza godzinami pracy Urzędu
Infolinia TAURON 991

Biertowice - budowa hali sportowej

hala mini

BEZPIECZEŃSTWO

osp logo  oc logo 

Remontujemy zabytki

studnia mini

Porady prawne

paragraf

    

Gmina Sułkowice
facebook

Fundusze unijne

PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

wfosigw

Gazeta Gminna

Nasze Insygnia

 

sok

Współpraca

 • Współpraca
 • Współpraca

 

podkowka