Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Odwołanie pogotowania przeciwpowodziowego Drukuj Email
piątek, 24 maja 2019 10:51, odsłon: 520

ZARZĄDZENIE NR 52/19
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego


Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 19  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401),  zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku ze stabilizującą się sytuacja hydrologiczną, spadkiem poziomu wód w rzekach i potokach oraz korzystnymi prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie odwołuję od godziny 10:00 dnia 24.05.2019 r. pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Sułkowice.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku ds. bezpieczeństwa.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem i godziną podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.