Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Gminne obchody 228. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Drukuj Email
wtorek, 07 maja 2019 09:53, odsłon: 643

 a25

 

Gminne obchody 228. Rocznicy Uchwalenie Konstytucji 3 maja. 

W Piątek  3 maja 2019 r. odbyły się Gminne obchody z okazji święta Konstytucji 3 Maja. Tradycyjnie uroczystości rozpoczął pochód  pocztów sztandarowych instytucji gminnych, ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy oraz orkiestry dętej spod remizy OSP w Sułkowicach do  Kościoła Parafialnego w Sułkowicach. Liturgie mszy świętej w intencji ojczyzny sprawowali ksiądz Edward Antolak – proboszcz parafii w Sułkowicach oraz ksiądz Jacek Budzoń – proboszcz parafii w Biertowicach. Po mszy świętej nastąpiło przejście pod pomnik ofiar Pacyfikacji, gdzie przedstawiciele  placówek oświatowych, rady gminy, rady powiatu, instytucji gminnych, stowarzyszeń, firm złożyli biało-czerwone wieńce.  Następnie Burmistrz Gminy Sułkowice – Artur Grabczyk wygłosił okolicznościowe przemówienie. Uroczystości zwieńczył występ Orkiestry Dętej pod batutą Pana Andrzeja Moskala. Po oficjalnych uroczystościach goście zostali zaproszeni na poczęstunek w Starej Szkole w Sułkowicach.

 

Przemówienie okolicznościowe Burmistrza Gminy Sułkowice Artura Grabczyka.

Szanowni Państwo,

228 lat temu, 3 maja 1791 roku w Warszawie została uchwalona ustawa rządowa - Konstytucja 3 Maja. Polska była już wtedy osłabiona I rozbiorem z roku 1772, gdy trzy sąsiadujące z nami kraje Prusy, Rosja i Austria podzieliły między siebie część naszego terytorium. W tych okolicznościach król Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Stanisław Małachowski czy Ignacy Potocki i Stanisław Staszic pod koniec 1790 roku przygotowali podwaliny pod nową ustawę zasadniczą - Konstytucję, która miała wzmocnić siłę i znaczenie Państwa Polskiego.

Konstytucja 3 maja to pierwsza w Europie, a druga na świecie (po Stanach Zjednoczonych) ustawa rządowa o takim znaczeniu. Konstytucja zniosła m.in. liberum veto, które tak bardzo destabilizowało działanie Państwa, oraz zakazywała konfederacji.

Majowa konstytucja została obalona w połowie 1792 wskutek działania konfederacji targowickiej i przegranej wojnie z Rosją. Można by pomyśleć, że nie przyniosła ona pokładanych w niej nadziei. Polska w konsekwencji rozbiorów zniknęła z mapy Europy. Musimy jednak patrzeć na Konstytucję Trzeciomajową przez pryzmat 11 listopada 1819 roku, gdy nasza ojczyzna odzyskała niepodległość. Musimy patrzeć przez pryzmat tych, którzy odwołując się do Trzeciomajowej Konstytucji walczyli na frontach II wojny światowej, czy wreszcie do najnowszej, pamiętanej przez wielu z nas, historii Polski, upadku komunizmu, po bezkrwawej rewolucji końca XX wieku.

Nie byłoby wolnej, niepodległej Polski, gdyby nie kamień węgielny Konstytucji 3 maja. Gdyby nie ówczesny zryw, praca ponad podziałami dla dobra Ojczyzny. 

Dzisiaj, możemy z dumą wspominać tamte czasy, ciesząc się wolnością i siłą naszej Ojczyzny, wolnością, siłą i jednością naszych małych Ojczyzn.

Szanowni Państwo, dzisiaj w dniu wspomnienia tamtych wydarzeń gromadzimy się w miejscu tak ważnym dla historii naszej Gminy. Gromadzimy się by pamiętać. By pamiętać o tamtych czasach, by młodym pokoleniom pokazać, że to nie jest tak, że to wszystko jedno jak jest, czy będzie. Chcemy powiedzieć, jak ważna jest historia, tożsamość, pamięć i odpowiedzialność. Jak wiele zależy od nas tu i teraz. Że Polska, nasza Gmina, to tu i teraz. Że to my tworzymy historię, tworzymy ją w oparciu o pamięć i dokonania tych co byli przed nami. 

Szanowni Państwo, naszym zadaniem jest dbanie o to by pamięć nie zginęła, składając pokłon twórcom tej tak ważnej ustawy zasadniczej, musimy mieć odwagę by wspólnie realizować marzenia twórców Konstytucji 3 maja o Polsce silnej, niepodległej i suwerennej. My musimy wziąć tą odpowiedzialność za naszą małą ojczyznę, która jest tak ważną częścią naszego powiatu, województwa, kraju. Musimy umieć patrzeć wspólnie w przyszłość Sułkowic, Harbutowic, Rudnika, Biertowic i Krzywaczki. Musimy mieć siłę i odwagę patrzeć w przyszłość, jednocześnie pamiętając o tym co było, ale nie rozpamiętywać jakby to było. 

Mamy piękną historię, mamy wspaniałe podwaliny by realizować wzniosłe cele, mamy wspaniałe przykłady osób, które miały odwagę iść na przód. 

W tym roku obchodzimy 50-lecie uzyskania praw miejskich przez Sułkowice. To czas jeszcze większej mobilizacji i pamięciowej powtórki z najnowszej historii naszej małej ojczyzny. To wspaniały moment, by w tym duchu popatrzeć na odwagę tych, którzy niejako pod prąd, uwierzyli, że Sułkowice zmierzając ku prawom miejskim w 1968 r.mogą być w ówczesnej elicie naszego województwa. Dzisiaj my musimy mieć odwagę prowadzić naszą Gminę do czołówki gmin powiatu i województwa.

Szanowni Państwo, już dzisiaj zapraszam na uroczyste obchody 50-lecia praw miejskich Sułkowic, które odbędą się w dniu 15 czerwca.

Dziękuję Bardzo.

 

Delegacje składające wieniec pod pomnikiem 3 maja 2019 r.

 1. Delegacja ZPO w Biertowicach z Dyrektor Panią Renatą Skrzeczek.
 2. Delegacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach z Wicedyrektor Panią Anną Łuczak.
 3. W imieniu mieszkańców – Burmistrz Gminy Artur Grabczyk.
 4. W imieniu Rady Miejskiej - Przewodniczący Pan Waldemar Wolski. 
 5. Delegacja Rady Osiedla Sułkowice z Przewodniczącym Panem Józefem Jończykiem. 
 6. Delegacja Rady Sołeckiej w Rudniku z sołtys Panią Zofią Góralik.
 7. Delegacja Rady Sołeckiej w Harbutowicach z członkiem Rady Sołeckiej Panem Bogdanem Pasternakiem.
 8. Delegacja Rady Powiatu i Zarządu na czele z Panem Wicestarostą Andrzejem Pułką.
 9. Delegacja Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska z Prezes Panią Grażyną Krzyżek. 
 10. Delegacja Spółdzielczego Banku Rzemiosła z Dyrektorem Panem Kazimierzem Szafrańcem.
 11. Delegacja Izby Gospodarczej w Sułkowicach z Prezesem Panem Stanisławem Biernatem.
 12. Delegacja Stowarzyszenia „Swojskie Klimaty” z Krzywaczki
 13. Delegacja Stowarzyszenia Gospodyń „Cis” 
 14. Delegacja Klubu Sportowego „Gościbia” z Prezesem Panem Jackiem Burkatem.
 15. Delegacja Stowarzyszenia LKS „Cisy” Harbutowice 
 16. Delegacja Koła Pszczelarzy z Sułkowic.
 17. Delegacja Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sułkowicach.