Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Ogłoszenie o naborze MARR Drukuj Email
czwartek, 10 stycznia 2019 11:34, odsłon: 608

Logo MARR 

 

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza IV nabór do projektu "Dobry Czas na Biznes -KOM2" w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji. 

Rekrutacja trwa od 8 stycznia 2019 roku do 22 stycznia 2019 roku.

Formularze rekrutacyjne można składać w Powiatowym Punkcie Informacyjnym Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Myślenicach ul. Klakurki 2a/b od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 16:00.

 

Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcb2  

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w Regulaminie rekrutacji w projekcie "Dobry czas na biznes - KOM2"

 

Kto może ubiegać się o udział w projekcie? 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą, do co najmniej jednej z poniższych grup:

1) osób powyżej 50 roku życia, 

2) osób długotrwale bezrobotnych,

3) osób z niepełnosprawnościami,

4) osób o niskich kwalifikacjach,

5) kobiet.

 

Kryterium wieku kandydata weryfikowane jest w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego.