Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Aktualności dot. odpadów komunalnych
Zmiana stawek za odpady komunalne Drukuj Email
piątek, 28 grudnia 2018 15:08, odsłon: 2216

Informacja o zmianie stawki za odpady komunalne w 2019 r.

Burmistrz Gminy Sułkowie zawiadamia, że w dniu 11 grudnia 2018 r. Rada Miejska w Sułkowicach podjęła nową Uchwałę Nr III/13/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Sułkowice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2018. 8507). Nowe stawki opłaty obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

 

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy podyktowana jest faktem, iż obowiązujące stawki są niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 1,00 zł, tj. do kwoty 10,00 zł miesięcznie/mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny i o 2,00 zł, tj. do kwoty 20,00 zł miesięcznie w przypadku, gdy odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.  

 

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy