Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Rewitalizacja

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI - KONSULTACJE Drukuj Email
czwartek, 08 listopada 2018 15:47, odsłon: 590

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI - KONSULTACJE

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku 2023, Burmistrz Gminy Sułkowice zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dla mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i pozostałych zainteresowanych, które odbędzie się

19 listopada 2018 r. w  Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (sala obrad pok. 221) o godzinie 16:00

 

 

 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

•    mieszkańcy Gminy;
•    podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
•    podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym: organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
•    jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
•    organy władzy publicznej;
•    inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.


Konsultacje społeczne dotyczą wyłącznie zmian dokonanych w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku 2023.

Materiały, tj.: projekt zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku 2023, projekt uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach ws. przyjęcia zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku 2023, oraz formularz konsultacyjny, dostępne są od 22.10.2018 r.:

•    w Biuletynie Informacji Publicznej,
•    na stronie internetowej Gminy Sułkowice,
•    w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, pok. nr 229 w godzinach pracy Urzędu.

 

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398) Burmistrz Gminy Sułkowice informuje o terminie konsultacji społecznych projektu zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku 2023.