Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

Wybory samorządowe 2018

wybory avatar

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Konsultacje projektu „Programu współpracy... z organizacjami Drukuj Email
poniedziałek, 15 października 2018 16:16, odsłon: 226

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
"Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".

Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że w dniach od 22 do 29 października 2018 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Celem konsultacji będzie poznanie Państwa uwag i opinii do projektu „Programu….” w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji i wypracowanie wspólnego stanowiska co do programu współpracy w roku 2019.

    Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnych opinii do projektu Programu, które można:

1)    przesyłać listownie – na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice lub

2)    złożyć na dzienniku podawczym Urzędu (sala obsługi klienta, pok. 01),

w wyżej określonym terminie.

 

    Projekt Programu podlegający konsultacji zostanie udostępniony na stronie internetowej Gminy nie później niż w dniu 22 października 2018 r.

    Zachęcamy Państwa do licznego udziału w konsultacjach.

Sułkowice, 15 października 2018 r.

 

 

Zarządzenie Nr 82/18 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

 

Formularz konsultacji

 

Sułkowice, 22 października 2018 r.

 

Projekt Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na rok 2019