Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Gmina Sułkowice pnie się w górę w rankingach Drukuj Email
poniedziałek, 15 października 2018 08:30, odsłon: 642

ranking sukces kadencji14., 18., 52. miasteczko w Polsce

14. miejsce pod względem wykorzystania funduszy unijnych wśród Polskich miasteczek (najlepsze w Małopolsce), 
18. miejsce w Polsce w kat. sukces finansowy,
52. samorząd w Polsce w mijającej kadencji
- gmina Sułkowice wysoko w rankingach miesięcznika "Wspólnota".

Miesięcznik "Wspólnota", poświęcony działaniom samorządu terytorialnego w Polsce, systematycznie monitoruje skuteczność samorządów lokalnych i efekty ich działania. Przeprowadza i publikuje m.in. rankingi "biorące na warsztat" poszczególne dziedziny życia w gminach w minionym roku lub okresie, a także mierzące sukces kończącej się kadencji. W wielu z tych rankingów Gmina Sułkowice ma wysoką pozycję, w innych widać wyraźny skok wyżej w ciągu kolejnych kadencji. Najnowsze dwa numery "Wspólnoty" publikują podsumowania kończącej się właśnie kadencji samorządów.

Nasza gmina klasyfikowana jest kategorii miasteczek lub miast innych, czyli nie będących wojewódzkimi, ani powiatowymi.

W naszej kategorii miast o podobnej wielkości i funkcji, klasyfikowanych jest 590 samorządów.

Tak więc wszystkie miejsca należy odnosić do ogólnej liczby 590. 

Wykorzystanie środków unijnych w latach 2014–2017 - najlepsze miasteczko Małopolskie

Mamy w tym rankingu 14. miejsce w Polsce. Zainwestowaliśmy w tym okresie 1 548,88 zł na głowę mieszkańca z funduszy UE.

Daje nam to najlepszą pozycję wśród małopolskich miasteczek. Dla porównania, za nami są: Zator - 16. miejsce, Radłów - 17. miejsce, Dobczyce - 23. miejsce, Muszyna - 32. miejsce, Niepołomice - 36. miejsce czy Skawina - 39 miejsce.

Sukces kadencji - skok na 52. miejsce

W kategorii ogólnej sukces kadencji, miejsce Sułkowic wygląda następująco:

lata 2006–2010 - 238. miejsce w Polsce

lata 2009–2013 - 117. miejsce w Polsce

lata 2013-2017 - 52. miejsce w Polsce

Ten ranking jest wypadkową wszystkich badanych wskaźników. Składa się na nią m.in.

Sukces finansowy,

czyli zmiana wielkości budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca:

lata 2006–2010 - 532. miejsce w Polsce

lata 2009–2013 - 373. miejsce w Polsce

lata 2013-2017 - 207. miejsce w Polsce

sukces infrastrukturalny,

czyli m.in. wielkość wydatków finansowanych z dotacji z unijnych programów operacyjnych – łączna kwota z lat 2015–2017; przyrost liczby mieszkanców podłączonych do kanalizacji, oczyszczalni ścieków, wodociągu komunalnego, powierzchnia użytkowa nowych mieszkań

lata 2006–2010 - 76. miejsce w Polsce

lata 2009–2013 - 73. miejsce w Polsce

lata 2013-2017 - 18. miejsce w Polsce

Sukces ekonomiczny,

czyli zmiana odsetek zarejestrowanych bezrobotnych (2013–2017), nowe zarejestrowane podmioty gospodarcze w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, w tym podmioty działające w sferze wysokiej techniki oraz usług high-tech, zmiana wielkości dochodów z PIT i z CIT, zmiana wielkości bazy podatkowej podatku od nieruchomości od osób prawnych (co obrazuje rozmiar nowych inwestycji gospodarczych) 

lata 2006–2010 - 387. miejsce w Polsce

lata 2009–2013 - 309. miejsce w Polsce

lata 2013-2017 - 141. miejsce w Polsce

"Wspólnota" o swoich rankingach

W artykule wprowadzającym ranking "Sukces kadencji" czytamy: Mówimy o sukcesie, który udało się osiągnąć w trakcie kończącej się kadencji, interesuje nas więc zmiana, jaka nastąpiła w ostatnich czterech latach (...) Opieramy się na najnowszych dostępnych danych – przede wszystkim pochodzących z GUS, ale także ze sprawozdań budżetowych samorządów oraz z kilku innych źródeł. Zazwyczaj najnowsze dane dotyczą sytuacji w końcu 2017 roku, a nasze porównania dotyczą okresu 2013–2017 (czyli z ostatnim pełnym rokiem mijającej kadencji włącznie).

 Końcowy wskaźnik sukcesu jest sumą czterech wskaźników cząstkowych odnoszących się do: 

– sukcesu finansowego (związanego z budżetem jednostki samorządowej),

– sukcesu ekonomicznego (wiążącego się ze stanem gospodarki lokalnej),

– sukcesu infrastrukturalnego (odnoszącego się przede wszystkim do komunalnej infrastruktury technicznej),

– sukcesu społecznego (który w swej zmienionej nieco formie zastąpił stosowany przez nas cztery lata temu wskaźnik sukcesu edukacyjnego). 

W naszym przypadku sukces społeczny (edukacyjny) jest pozycją najsłabszą. Obecnie zajmujemy 235. miejsce, a w poprzedniej kadencji mieliśmy 65. Nie oznacza to jednak, że coś się pogorszyło. Gdyby się pogorszyło, bylibyśmy na miejscach ostatnich ze wzrostem zerowym. Kategoria ta obejmuje np. miejsca dla dzieci w przedszkolach, wyniki egzaminów itp. Ranking mierzy, na ile te wskaźniki poprawiły się w stosunku do porzedneij kadencji. U nas w przedszkolach niewiele było do poprawiania, bo już przed rokiem 2010 każde dziecko mogło chodzić do przedszkola gminnego. W ostatnich latach zwiększyła się liczba trzylatków, otwarte zostały nowe oddziały. A wyniki egzaminów gimnazjalnych mieliśmy i mamy w okolicy średniej powiatowej (w wielu przypadkach wyżej), zaś średnia powiatowa jest wyższa od małopolskiej.

Bardzo cieszy natomiast poprawa wskaźników i to tak wysoka w przypadku wykorzystania funduszy unijnych, a także ogromny skok w kat. sukces ekonomiczy w ciągu trzech kolejnych kadencji burmistrza Piotra Pułki. Sukces infrastrukturalny jest naszą mocną stroną.

Nasza gmina Sułkowice pnie się w rankingach wysoko i coraz wyżej. 

oprac. awz