Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

Wybory samorządowe 2018

wybory avatar

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Gmina Sułkowice pnie się w górę w rankingach Drukuj Email
poniedziałek, 15 października 2018 08:30, odsłon: 608

ranking sukces kadencji14., 18., 52. miasteczko w Polsce

14. miejsce pod względem wykorzystania funduszy unijnych wśród Polskich miasteczek (najlepsze w Małopolsce), 
18. miejsce w Polsce w kat. sukces finansowy,
52. samorząd w Polsce w mijającej kadencji
- gmina Sułkowice wysoko w rankingach miesięcznika "Wspólnota".

Miesięcznik "Wspólnota", poświęcony działaniom samorządu terytorialnego w Polsce, systematycznie monitoruje skuteczność samorządów lokalnych i efekty ich działania. Przeprowadza i publikuje m.in. rankingi "biorące na warsztat" poszczególne dziedziny życia w gminach w minionym roku lub okresie, a także mierzące sukces kończącej się kadencji. W wielu z tych rankingów Gmina Sułkowice ma wysoką pozycję, w innych widać wyraźny skok wyżej w ciągu kolejnych kadencji. Najnowsze dwa numery "Wspólnoty" publikują podsumowania kończącej się właśnie kadencji samorządów.

Nasza gmina klasyfikowana jest kategorii miasteczek lub miast innych, czyli nie będących wojewódzkimi, ani powiatowymi.

W naszej kategorii miast o podobnej wielkości i funkcji, klasyfikowanych jest 590 samorządów.

Tak więc wszystkie miejsca należy odnosić do ogólnej liczby 590. 

Wykorzystanie środków unijnych w latach 2014–2017 - najlepsze miasteczko Małopolskie

Mamy w tym rankingu 14. miejsce w Polsce. Zainwestowaliśmy w tym okresie 1 548,88 zł na głowę mieszkańca z funduszy UE.

Daje nam to najlepszą pozycję wśród małopolskich miasteczek. Dla porównania, za nami są: Zator - 16. miejsce, Radłów - 17. miejsce, Dobczyce - 23. miejsce, Muszyna - 32. miejsce, Niepołomice - 36. miejsce czy Skawina - 39 miejsce.

Sukces kadencji - skok na 52. miejsce

W kategorii ogólnej sukces kadencji, miejsce Sułkowic wygląda następująco:

lata 2006–2010 - 238. miejsce w Polsce

lata 2009–2013 - 117. miejsce w Polsce

lata 2013-2017 - 52. miejsce w Polsce

Ten ranking jest wypadkową wszystkich badanych wskaźników. Składa się na nią m.in.

Sukces finansowy,

czyli zmiana wielkości budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca:

lata 2006–2010 - 532. miejsce w Polsce

lata 2009–2013 - 373. miejsce w Polsce

lata 2013-2017 - 207. miejsce w Polsce

sukces infrastrukturalny,

czyli m.in. wielkość wydatków finansowanych z dotacji z unijnych programów operacyjnych – łączna kwota z lat 2015–2017; przyrost liczby mieszkanców podłączonych do kanalizacji, oczyszczalni ścieków, wodociągu komunalnego, powierzchnia użytkowa nowych mieszkań

lata 2006–2010 - 76. miejsce w Polsce

lata 2009–2013 - 73. miejsce w Polsce

lata 2013-2017 - 18. miejsce w Polsce

Sukces ekonomiczny,

czyli zmiana odsetek zarejestrowanych bezrobotnych (2013–2017), nowe zarejestrowane podmioty gospodarcze w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, w tym podmioty działające w sferze wysokiej techniki oraz usług high-tech, zmiana wielkości dochodów z PIT i z CIT, zmiana wielkości bazy podatkowej podatku od nieruchomości od osób prawnych (co obrazuje rozmiar nowych inwestycji gospodarczych) 

lata 2006–2010 - 387. miejsce w Polsce

lata 2009–2013 - 309. miejsce w Polsce

lata 2013-2017 - 141. miejsce w Polsce

"Wspólnota" o swoich rankingach

W artykule wprowadzającym ranking "Sukces kadencji" czytamy: Mówimy o sukcesie, który udało się osiągnąć w trakcie kończącej się kadencji, interesuje nas więc zmiana, jaka nastąpiła w ostatnich czterech latach (...) Opieramy się na najnowszych dostępnych danych – przede wszystkim pochodzących z GUS, ale także ze sprawozdań budżetowych samorządów oraz z kilku innych źródeł. Zazwyczaj najnowsze dane dotyczą sytuacji w końcu 2017 roku, a nasze porównania dotyczą okresu 2013–2017 (czyli z ostatnim pełnym rokiem mijającej kadencji włącznie).

 Końcowy wskaźnik sukcesu jest sumą czterech wskaźników cząstkowych odnoszących się do: 

– sukcesu finansowego (związanego z budżetem jednostki samorządowej),

– sukcesu ekonomicznego (wiążącego się ze stanem gospodarki lokalnej),

– sukcesu infrastrukturalnego (odnoszącego się przede wszystkim do komunalnej infrastruktury technicznej),

– sukcesu społecznego (który w swej zmienionej nieco formie zastąpił stosowany przez nas cztery lata temu wskaźnik sukcesu edukacyjnego). 

W naszym przypadku sukces społeczny (edukacyjny) jest pozycją najsłabszą. Obecnie zajmujemy 235. miejsce, a w poprzedniej kadencji mieliśmy 65. Nie oznacza to jednak, że coś się pogorszyło. Gdyby się pogorszyło, bylibyśmy na miejscach ostatnich ze wzrostem zerowym. Kategoria ta obejmuje np. miejsca dla dzieci w przedszkolach, wyniki egzaminów itp. Ranking mierzy, na ile te wskaźniki poprawiły się w stosunku do porzedneij kadencji. U nas w przedszkolach niewiele było do poprawiania, bo już przed rokiem 2010 każde dziecko mogło chodzić do przedszkola gminnego. W ostatnich latach zwiększyła się liczba trzylatków, otwarte zostały nowe oddziały. A wyniki egzaminów gimnazjalnych mieliśmy i mamy w okolicy średniej powiatowej (w wielu przypadkach wyżej), zaś średnia powiatowa jest wyższa od małopolskiej.

Bardzo cieszy natomiast poprawa wskaźników i to tak wysoka w przypadku wykorzystania funduszy unijnych, a także ogromny skok w kat. sukces ekonomiczy w ciągu trzech kolejnych kadencji burmistrza Piotra Pułki. Sukces infrastrukturalny jest naszą mocną stroną.

Nasza gmina Sułkowice pnie się w rankingach wysoko i coraz wyżej. 

oprac. awz