Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Program "Małopolska Niania 2.0" Drukuj Email
wtorek, 25 września 2018 14:58, odsłon: 699

loga niania2.0 m

Ruszył nabór do projektu ,,Małopolska Niania 2.0” 

niania_mRegionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił nabór do programu, w ramach którego można uzyskać wsparcie na zatrudnienie niani.

Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia niani wyniesie:

- wsparcie podstawowe: 1 500 zł/m-c,

- wsparcie podwyższone: 2 100 zł/m-c – dla rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej

 

(spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. 800 zł na osobę w rodzinie lub 1 200 zł, gdy przynajmniej jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną).

O wsparcie w ramach projektu może ubiegać się zamieszkujący w województwie małopolskim:

a) rodzic powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka do lat 3 / opieką nad dzieckiem do lat 3 lub rodzic wchodzący na rynek pracy, który w nim nie uczestniczył ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dzieckiem do lat 3, tj. rodzic pozostający bez pracy lub przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym,

b) rodzic pracujący, któremu wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 3 umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Wnioskodawca będący osobą pozostającą bez zatrudnienia zakwalifikowany do udziału w projekcie otrzyma promesę gwarantującą przyznanie wsparcia pod warunkiem, że w okresie do 3 miesięcy od dnia otrzymania promesy udokumentuje posiadanie statusu osoby pracującej. Okres ten może zostać wydłużony o kolejne 3 miesiące, tj. do 6 miesięcy - na wniosek wnioskodawcy i w oparciu o indywidualną analizę jego sytuacji, tj. w przypadku, gdy procedura naboru na stanowisko pracy, o które się on ubiega jest w trakcie (nabór nie został rozstrzygnięty) lub został on wybrany przez pracodawcę, ale procedura zawarcia z nim umowy nie została sfinalizowana.

Kryteria dostępu (które obowiązkowo trzeba spełnić):

1) zamieszkanie wnioskodawcy (rozumiane zgodnie z Kodeksem cywilnym) na terenie województwa małopolskiego – weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy (cz. I wniosku) – kryterium obligatoryjne „0-1”;

2) sprawowanie przez wnioskodawcę opieki nad dzieckiem do lat 3 - weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy (cz. III wniosku) – kryterium obligatoryjne „0-1”;

3) niemożność podjęcia przez wnioskodawcę pracy/powrotu do pracy lub utrzymania pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 - weryfikowana na podstawie oświadczenia wnioskodawcy (cz. III wniosku) – kryterium obligatoryjne „0-1”;

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od 25 września 2018 r. do 8 października 2018 r. do godz. 16:00 do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Wnioski można składać:

1) za pomocą poczty elektronicznej (przesłanie podpisanego skanu wypełnionego wniosku oraz załączników na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ),

2) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS),

3) osobiście - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub dzwoniąc pod nr tel. 12 422 06 36 w. 23.

Informacje o naborze oraz wzór wniosku znajdują się na stronie ROPS w Krakowie, pod poniższym linkiem:

http://www.rops.krakow.pl/lewa/malopolska-niania-20-34/aktualnosci-138/od-25092018-r-do-8102018-r-trwa-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20-233.html

niania plakat