Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Szacowanie szkód łowieckich – nowelizacja przepisów Drukuj Email
środa, 12 września 2018 12:20, odsłon: 409

szkody lowieckie avatarSzacowanie szkód łowieckich – nowelizacja

Z dniem 23 sierpnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) określająca m.in. zmianę zasad szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.

 

Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

 

Po nowelizacji ustawy przedstawiciel Gminy lub przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy (sołtys, przewodniczący zarządu osiedla) nie wchodzi w skład komisji szacującej szkody łowieckie. Gmina również nie jest stroną postępowania.

W związku z powyższym, wnioski o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania od dnia 23 sierpnia 2018 r. należy składać do właściwego dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Obwody Kół Łowieckich funkcjonujących na terenie administracyjnym Gminy Sułkowice:

1.    Obwód nr 142 – Koło Łowieckie ,,Sarenka” w Wawrzeńczycach

   Złotniki 129, 32-125 Wawrzeńczyce;
2.    Obwód nr 143 – Koło Łowieckie ,,Orzeł”

   Jasienica 5, 32-400 Myślenice;
3.    Obwód nr 113 – Koło Łowieckie ,,Szarak” w Krakowie

   ul. Podlesie 137, 32-052 Radziszów;
4.    Obwód nr 120 – Koło Łowieckie ,,Darz Bór”

   Skr. Pocztowa 9, 30-961 Kraków;
5.    Obwód nr 144 – Koło Łowieckie ,,Myśliwiec” w Lanckoronie
   ul. Jagiellońska 35, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska;

6.    Obwód nr 169 – Koło Łowieckie ,,Groń”
   ul. Lipowa 1, 34-220 Maków Podhalański.

 

Szacowania szkód łowieckich, a także ustalenia wysokości odszkodowania zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie, od 23 sierpnia 2018 roku  dokonuje Zespół składający się z:

1.przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego;

2.przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3.właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

 

Zgodnie z wytycznymi  ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera w szczególności:

1.imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania lub adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2.wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3.wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

 

Tryb postępowania w sprawie szacowania pozostaje niezmieniony.