Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Szkoły po wakacjach Drukuj Email
poniedziałek, 10 września 2018 11:26, odsłon: 941

szkoly po wakacjach

Sułkowice, Harbutowice, Krzywaczka
– szkolne klimaty i inwestycje

Gminne placówki oświatowe są dobrze przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego – orzekła komisja oświaty Rady Miejskiej,

która jak zwykle dokonała objazdu szkół i przedszkoli na przełomie sierpnia i września.

W części szkół prowadzone są przez gminę kosztowne inwestycje. O nich napisaliśmy w artykule poniżej. Ale w każdej szkole i przedszkolu dzieci i młodzież, wracając po wakacjach, znajdą jakieś nowości i oczywiście wszystko w nich jest odświeżone na wysoki połysk.

sp harbutowice-mini

Harbutowice – nowe boisko szkolne i planowana rozbudowa

Do końca października gotowe będzie nowe boisko szkolne przy szkole w Harbutowicach. Zadanie planowane było co prawda z rewitalizacji, na którą gmina nie otrzymała jeszcze pieniędzy, ale zgodnie z obietnicą burmistrza, boisko i tak powstaje w tym roku z własnych funduszy gminy. Nowe wielofunkcyjne boisko z trawy syntetycznej ulokowane jest w miejscu starego asfaltowego. Jego koszt to 567 645,95 zł.

Z rewitalizacją wiąże się też inne planowane zadanie w Harbutowicah – budowa ogólnodostępnego placu zabaw, służącego również dzieciom ze szkoły i przedszkola na terenach zielonych przylegających do szkoły i Centrum Kultury. Rewitalizacja Harbutowic i Sułkowic jest na liście rezerwowej w Urzędzie Marszałkowskim, jako że projekt przeszedł z powodzeniem wszystkie etapy weryfikacji. Istnieje szansa, że po rozliczeniu już przyznanych przez województwo projektów, także i nasza gmina otrzyma dofinansowanie, a jeśli nie, to będzie szukała innych środków zewnętrznych na ten bardzo potrzebny w Harbutowicach  plac zabaw w niedalekiej przyszłości. 

Na razie jednak rodzice z Harbutowic za najpilniejszą potrzebę uznają rozbudowę szkoły. Po raz pierwszy kwestia ta została przez nich podniesiona na posiedzeniu Rady Miejskiej w październiku ub. roku  Wiosną zgłosili formalny wniosek i obecnie trwają konsultacje odnośnie koncepcji rozbudowy i jej projektu. W tym roku, aby uniknąć dwuzmianowości, gdy do szkoły doszła klasa VIII w ramach reformy oświaty, klasa trzecia uczy się w Cenrtum Kultury w pomieszczeniu świetlicy środowiskowej. Sala jest dostosowana do potrzeb nauki, a po jej zakończeniu – jest „przemeblowywana” na potrzeby świetlicy. Trzecioklasiści polubili swoją nową klasę i chętnie opowiadają o jej plusach. Wszystkie dzieci przychodzą do szkoły na 1. i 2. lekcję, a od godziny 7 działa świetlica szkolna w budynku B. W obiektach szkolnych mieszczą się również dwa oddziały przedszkola, kuchnia, stołówka, biblioteka szkolna i gabinet pedagoga. Przez wakacje sale zostały odmalowane. W poprzednich latach odnowiono przestronne korytarze, stołówkę, kuchnię, Zaadoptowano na potrzeby szkoły tzw. budynek B, czyli dawny dom nauczyciela.

sp1 sulkowice miniSułkowice – nowości w Szkole Podstawowej nr 1

Ta szkoła wymaga wielu remontów, pomimo że w ubiegłych latach systematycznie co roku prowadzono w niej prace. Najpilniejsze są remonty w kuchni i stołówce w przyziemiu oraz sali gimnastycznej. Szkoła budowana była na przełomie lat 50 i 60. XX wieku. W te wakacje wyremontowane zostały kolejne łazienki, odnowiono korytarze w budynku B i niektóre sale lekcyjne. Jak uznali radni, poważny remont w SP nr 1, zwłaszcza przyziemia z kuchnią i jadalnią, jest sprawą bardzo pilną.

sp2 sulkowice miniSułkowice – boisko LGD i świetlica dla małych dzieci przy SP 2

Szkoła przekształca się z gimnazjum w 8-klasową podstawówkę. Doszły nowe klasy małych dzieci. Do potrzeb klasy pierwszej przystosowana została kolejna sala wraz z umeblowaniem. Pokój nauczycielski został przeniesiony do innej sali i urządzona w nim została świetlica dla najmłodszych uczniów, zaś z dotychczasowego magazynku wygospodarowano dodatkową salę lekcyjną.

Na terenach przy szkole nr 2 i stadionie Gościbi powstało ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach strefy wybiegu 22,24 x 46,64  i wymiarach pola do gry 20,0 m x 42,40 m. Inwestorem jest KS Gościbia, a zadanie jest finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z grantów uzyskanych za pośrednictwem LDG Między Dalinem i Gościbią. Z boiska będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, a więc także uczniowie szkoły nr 2. Do tej pory do ich dyspozycji pozostają boiska za szkołą – asfaltowe i grzecznościowo użyczane – treningowe Gościbi. Na stadion uczniowie nie mają wstępu, gdyż jest to obiekt ligowy i musi zachowywać odpowiedni stan  murawy.

ps 2 sulkowiceSułkowice – przedszkole nr 2

Również sułkowicka „Dwójka” walczy ze starzeniem się budynku, systematycznie remontując poszczególne sale i korytarze. W tym roku w kolejnej sali stary parkiet został ściągnięty, podłogę wyszlifowano i położono nową posadzkę. Oczywiście salę odmalowano.

 

sp krzywaczka miniKrzywaczka – nic nowego

ZPO w Krzywaczce to jedyna szkoła, która w te wakacje nie prowadziła remontów i modernizacji. Po bardzo kosztownych remontach, w tym sali gimnastycznej i budowie przyszkolnych boisk, placu zabaw z programu Radosna Szkoła oraz remontach wymuszonych w przyziemiu awarią kanalizacji, w tym roku była przerwa inwestycyjna. Oczywiście potrzeby i plany modernizacyjne nadal są, ale muszą poczekać do przyszłego roku.  

 

tekst i fotografie Anna Witalis-Zdrzenicka