Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Nagrody samorządowe 2018 Drukuj Email
wtorek, 04 września 2018 10:48, odsłon: 516

kto

Nagrody Samorządowe - nowy formularz wniosku

Kto w tym roku otrzyma nagrodę samorządową przyznawaną przez Radę Miejską?
Wnioski 
z propozycjami (na załączonym nowym formularzu) można składać do 28 września (piątek).

Wnioskować o przyznanie nagrody mogą: organizacje, instytucje, radni oraz mieszkańcy (koniecznie  z 15 podpisami popierającymi wniosek). 

 

  Wyciąg z Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień samorządowych Rady Miejskiej w Sułkowicach:

 § 1.

 

1.    Za wyróżniające osiągnięcia w działaniach na rzecz Gminy Sułkowice i jej społeczności, tj. organizację życia społecznego i popularyzację idei samorządności oraz promocję i przysparzanie splendoru Gminie poza jej granicami – osobom fizycznym, stowarzyszeniom i innym podmiotom mogą być przyznane Nagrody Samorządowe – zwane dalej „Nagrodami”.
2.    Nagroda może być przyznana danemu podmiotowi nie częściej niż raz na 5 lat.

 § 2.

1.    Nagrody są przyznawane corocznie. 

2.    Ustala się 3 równorzędne Nagrody roczne.
3.    Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody ustala corocznie Rada Miejska.

 

§ 3.

1.    Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą występować: 

1)    Mieszkańcy Gminy w liczbie minimum 15 osób uprawnionych do głosowania;
2)    Radni Rady Miejskiej w liczbie minimum 3;
3)    Instytucje i organizacje.

 

2.    Wniosek winien być sporządzony na odpowiednim formularzu i zawierać informacje o kandydacie do nagrody oraz wyczerpujące uzasadnienie. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu.

3.    Pisemne wnioski należy składać w Biurze Rady w nieprzekraczalnym terminie do 30 września danego roku, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

4.    Sprawdzenia wniosków pod względem formalnym dokonują Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Jan Socha

  

Uchwała nr XXIV/14/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia Nagrody Samorządowej Rady Miejskiej w Sułkowicach

Uchwała Nr L/314/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania Nagród Samorządowych Rady Miejskiej w Sułkowicach.

Formularz wniosku (pdf)