Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Oświadczenie burmistrza Drukuj Email
poniedziałek, 20 sierpnia 2018 13:59, odsłon: 1805

piotr pulkaSzanowni Mieszkańcy Gminy Sułkowice

Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, który oddali na mnie swój głos w 2014 roku.
Ogłoszony został termin kolejnych wyborów samorządowych na 21 października 2018 r. W związku z tym oświadczam, że będę się w nich ubiegał o reelekcję na stanowisko burmistrza Gminy Sułkowice.

Do mojej pierwszej kadencji burmistrza przystępowałem z dewizą „Najważniejsi są ludzie” i jestem jej wierny. Swoją pracę w samorządzie naszej gminy przez 16 lat, w tym jako burmistrza przez 12 lat traktowałem, traktuję i nadal pragnę traktować jako służbę Mieszkańcom.

Dobrze znam aspiracje i potrzeby Sułkowic, Biertowic, Harbutowic, Krzywaczki i Rudnika. Wskazują mi je na bieżąco sami Mieszkańcy. Przez wszystkie te lata wraz z radnymi kolejnych kadencji, sołtysami, współpracownikami z Urzędu Miejskiego, stowarzyszeniami i organizacjami budowaliśmy obecny status naszej gminy. Budżetem gminy i pozyskiwanymi znaczącymi środkami zewnętrznymi rządziliśmy tak, by każda miejscowość zyskiwała coraz wyższy standard infrastruktury i przestrzeni wspólnej. Wiele prac zakończyliśmy, inne są rozpoczęte. Przygotowaliśmy plany rozwoju gminy na następne lata, dbając, by kolejne wybory nie hamowały ciągłości rozwoju gminy. Wprowadziliśmy i realizujemy programy społeczne, wspierające osoby i środowiska potrzebujące pomocy oraz stymulujące rozwój aktywności obywatelskiej.

Start w wyborach traktuję jako poddanie ocenie wyborców mojej dotychczasowej pracy w samorządzie. W najbliższym czasie przedstawię Państwu rozliczenie z wykonania programu z 2014 roku dla całej gminy i dla każdej miejscowości oraz moją koncepcję rozwoju gminy na następne lata – projekty, inwestycje, programy, które proponuję do realizacji w najbliższym czasie.

Bardzo dziękuję wszystkim, który swoją pracą i zaangażowaniem, współpracą i krytycznym podejściem przyczyniali się i nadal przyczyniają do coraz wyższej jakości życia w naszej gminie. Ubiegając się o wybór na następną kadencję, deklaruję uczciwość i przejrzystość działań samorządu w trosce o  harmonijny, zrównoważony rozwój całej gminy i wszystkich jej środowisk.

Piotr Pułka