Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Rewitalizacja

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Inauguracyjne spotkanie Komitetu Rewitalizacji – 8 stycznia 2018 r. Drukuj Email
środa, 10 stycznia 2018 15:06, odsłon: 1535

Wspólnie dla Sułkowic i Harbutowic

komitet_r Pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice odbyło się 8 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach. Wzięło w nim udział 9 spośród 10 powołanych członków. Powitali ich burmistrz Piotr Pułka z sekretarz gminy Małgorzatą Dziadkowiec, która jest zarazem koordynatorem rewitalizacji. Zebrani mieli okazję poznać się nawzajem.

 

Kilku z nich uczestniczyło już wcześniej w pracach nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy. Przedstawiciele Komitetu to osoby reprezentujące różne grupy interesariuszy, od lat zaangażowane są w życie naszej społeczności i takie, które z zaciekawieniem śledzą kierunek rozwoju naszego miasta.

Podczas spotkania omówiono zadania i strukturę Komitetu. W drodze głosowania wybrano przewodniczącą, którą została Dorota Gabryl, a także jej zastępcę – Urszulę Surowiec. Burmistrz przedstawił prezentację, w której zaznajomił członków komitetu z wypracowanymi w ramach konsultacji społecznych projektami podstawowymi i uzupełniającymi wpisanymi do rewitalizacji. Następnie przedstawił zakres wniosków o dofinansowanie ujętych w GPR dotyczących rekompozycji Rynku w Sułkowicach cz. I oraz rewitalizacji centrum Harbutowic cz. I.

Do Komitetu będzie należało koordynowanie działań rewitalizacyjnych oraz podejmowanie strategicznych decyzji dla obu podobszarów rewitalizacji: Sułkowice i Harbutowice.

Zadaniem Komitetu jest dostarczanie w procesie rewitalizacji opinii i stanowisk, które mają pomóc gminie w prawidłowym ukształtowaniu jego przebiegu. Na forum Komitetu możliwe jest również prowadzenie dyskusji (dialogu) na temat planowanych rozwiązań, sposobu ich realizacji oraz ewaluacji rewitalizacji. Komitet stanowi organizacyjny łącznik między organami gminy a pozostałymi interesariuszami rewitalizacji, stanowiąc jeden ze środków zapewnienia partycypacyjnego charakteru rewitalizacji.

jgk

fot. Joanna Gatlik-Kopciuch