Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

Wybory samorzadowe 2018

Jakość powietrza

 powietrze

 

 kalendarium2018

Gospodarka nieruchomościami

Rewitalizacja

Mapa Sułkowic

polplan mapa

Prezentacje multimedialne

prow prezent menu

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)

Prawa Pacjenta

 • Prawa Pacjenta
 • Prawa Pacjenta
 • Prawa Pacjenta
 • Prawa Pacjenta
 • Prawa Pacjenta
Remont zabytkowej studni w Harbutowicach Drukuj Email
wtorek, 12 września 2017 14:42, odsłon: 700

start

 

 

28 czerwca 2017 r. Gmina Sułkowice podpisała umowę z Województwem Małopolskim w sprawie kontynuacji prac remontowo-konserwatorskich przy Kamiennej Studni na przełęczy Sanguszki. Umową tą Województwo zobowiązało się do przekazania kwoty 25 000 zł na częściowe pokrycie kosztów tych prac. Zadanie realizuje Firma Atrium Konserwacja Zabytków prowadzona przez p. Dariusza Dorosza. Zakończenie prac przewidywane jest na 30 listopada 2017 r.  

 

Beneficjent Gmina Sułkowice
Całkowita wartość zadania 41 670 zł
Źródło dofinansowania Budżet Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski”  2017
 Kwota dofinansowania 25 000 zł
Środki własne 16 670 zł
Okres realizacji kwiecień 2017 r. – listopad 2017 r.
Wykonawca robót Firma Atrium Konserwacja Zabytków
Dariusz Dorosz,
Jasienica 303,
32-400 Myślenice
Tytuł zadania "Harbutowice, kamienna studnia na Przełęczy Sanguszki, XIX/XX w., II etap ratunkowych prac remontowo-konserwatorskich"
Opis zadania W ramach zdania zostanie przeprowadzony II etap prac konserwatorskich, obejmujący m. in  odtworzenie płaskorzeźb oraz wątków kamiennych, rekonstrukcja nakryw kamiennych, zakończenie prac drenarskich oraz izolacji obiektu, uporządkowanie otoczenia zabytku.

 

 

Studnia przed I etapem prac (maj 2016)


Studnia po zakończeniu I etapu (listopad 2016)

 

 

Studnia po zakończeniu II etapu (listopad 2017)

 

 

 

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg

Inwestycje 2016

 • Inwestycje 2016
 • Inwestycje 2016
 • Inwestycje 2016
 • Inwestycje 2016

Rudnik - budowa hali sportowej

hala mini

BEZPIECZEŃSTWO

osp logo  oc logo 

Remontujemy zabytki

studnia mini

Porady prawne

paragraf

    

Gmina Sułkowice
facebook

Fundusze unijne

PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nagrody

 • Nagrody otrzymane przez gminę Sułkowice
 • Nagrody otrzymane przez gminę Sułkowice
 • Nagrody otrzymane przez gminę Sułkowice
 • Nagrody otrzymane przez gminę Sułkowice
 • Nagrody otrzymane przez gminę Sułkowice
 • Nagrody otrzymane przez gminę Sułkowice
 • Nagrody otrzymane przez gminę Sułkowice
 • Nagrody otrzymane przez gminę Sułkowice
 • Nagrody otrzymane przez gminę Sułkowice

Gazeta Gminna

Nasze Insygnia

 

sok

Współpraca

 • Współpraca
 • Współpraca

 

podkowka