Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Inwestycje zrealizowane w 2016 roku Drukuj Email
piątek, 12 maja 2017 07:40, odsłon: 3520

 

inwestycje2016l

 

DROGI GMINNE

 

MODERNIZACJA DROGI W BIERTOWICACH

MODERNIZACJA DROGI W BIERTOWICACH (DZIAŁKA NR 658)

W ramach zadania położono nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 8 cm na powierzchni ok. 600 m2 wraz z korytowaniem na całej długości jezdni (ok. 210 mb).
Wartość inwestycji: 135 312,30 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI W BIERTOWICACH

MODERNIZACJA DROGI W BIERTOWICACH (DZIAŁKA NR 1070)

W ramach zadania dostarczono oraz zamontowano 60 mb barier energochłonnych.
Wartość inwestycji: 5 904,00 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

Modernizacja drogi w Biertowicach

MODERNIZACJA DROGI W BIERTOWICACH (DZIAŁKA NR 376)

W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną o łącznej długości 150 mb wraz z podbudową tłuczniową.
Wartość inwestycji: 51 323,64 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W BIERTOWICACH

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W BIERTOWICACH (Smokówka, Na Brzegach)

Inwestycja polegała na wykonaniu projektu oraz zamontowaniu słupów i lamp oświetleniowych na odcinku 170 mb – zamontowano 4 punkty świetlne – Smokówka (zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego wsi Biertowice) oraz zamontowano 3 punkty świetlne na odcinku 120 m – Na Brzegach.
Wartość inwestycji (Smokówka): 25 550,00 zł
Wartość inwestycji (Na Brzegach): 13 735,68 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI W HARBUTOWICACH

MODERNIZACJA DROGI W HARBUTOWICACH (DZIALKA NR 2805/1)

W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną o łącznej długości 250 mb wraz z podbudową tłuczniową.
Wartość inwestycji: 64 173,89 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

UMOCNIENIE KORPUSU DROGI NA KOŃCÓWKĘ  W HARBUTOWICACH

UMOCNIENIE KORPUSU DROGI NA KOŃCÓWKĘ  W HARBUTOWICACH

W ramach zadnia wykonano umocnienie korpusu drogi na odcinku ok. 50 m koszami siatkowo – kamiennymi wraz z montażem barier energochłonnych.
Wartość inwestycji: 98 419,14 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE NA KOŃCÓWKĘ  etap III

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE NA KOŃCÓWKĘ  etap III

Inwestycja polegała na wykonaniu projektu oraz zamontowaniu słupów i lamp oświetleniowych (5 szt.) na odcinku 250 mb.
Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego wsi Harbutowice.
Wartość inwestycji: 25 910,48 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI W KRZYWACZCE

MODERNIZACJA DROGI W KRZYWACZCE (działka nr 484/1)

W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną o łącznej długości 200 mb wraz z podbudową tłuczniową.
Wartość inwestycji: 45 000,00 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI NA DZIAłY W KRZYWACZCE etap II

MODERNIZACJA DROGI NA DZIAłY W KRZYWACZCE etap II

W ramach zadania wykonano prace projektowo - kosztorysowe oraz wykonano wyrównanie nawierzchni na odcinku około 500 mb wraz z uzupełnieniem wyrwy klińcem kamiennym.
Wartość inwestycji: 100 151,90 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KRZYWACZCE

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KRZYWACZCE

W ramach zadania rozbudowano oświetlenie uliczne na odcinku 100 mb i zamontowano lampy oświetleniowe (2 szt.).
Wartość inwestycji: 3 852,88 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI W RUDNIKU

MODERNIZACJA DROGI W RUDNIKU (DZIAŁKA NR 5243 - łącznik ul. Blakówka ze Słoneczną)

W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną o łącznej długości 185 mb wraz z podbudową tłuczniową.
Zadanie zostało współfinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Wartość inwestycji: 62 791,12 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 
BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL. DOLNEJ W RUDNIKU etap VII

BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL. DOLNEJ W RUDNIKU etap VII

Zrealizowano kolejny etap budowy chodnika przy ul. Dolnej w Rudniku. Inwestycja prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach, przy współfinansowaniu z budżetu Gminy Sułkowice.
Wkład z budżetu Gminy Sułkowice wyniósł: 78 691,00 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

OZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RUDNIKU

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RUDNIKU (droga nad szkołą)

W ramach zadania rozbudowano oświetlenie ulicznego na odcinku 210 mb i zamontowaniu lampy oświetleniowej LED (3 szt.).
Wartość inwestycji: 14 000,00 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA ULICY SZKOLNEJ W SUŁKOWICACH ETAP III

MODERNIZACJA ULICY SZKOLNEJ W SUŁKOWICACH ETAP III

W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na długości około 100 mb.
Wartość inwestycji: 48 731,18 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI W SU£KOWICACH

MODERNIZACJA DROGI W SU£KOWICACH (DZIA£KA NR 1290 etap II)

W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na długości około 120 mb wraz z podbudową tłuczniową.
Wartość inwestycji: 33 920,82 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

WYKONANIE CHODNIKA PRZY ULICY WYZWOLENIA W SUŁKOWICACH

WYKONANIE CHODNIKA PRZY ULICY WYZWOLENIA W SUŁKOWICACH

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej na odcinku około 65 mb. Zadanie zostało zrealizowane przez grupę gospodarczą Urzędu Miejskiego w Sułkowicach
Wartość inwestycji: 14 060,50 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI W SUŁKOWICACH

MODERNIZACJA DROGI W SUŁKOWICACH (DZIAŁKA NR 2281)

Zadanie obejmowało wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z rur PVC SN 8 o średnicy 200 mm o łącznej długości ok. 100 mb, wykonanie trzech studni rewizyjno – osadnikowych żelbetowych z włazami typu ciężkiego, wykonanie dwóch odcinków odwodnienia liniowego na szerokości drogi z krat żeliwnych (korytka 25x30 cm).
Wartość inwestycji: 20 000,00 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI W SUŁKOWICACH

MODERNIZACJA DROGI W SUŁKOWICACH (DZIAŁKA NR 2336/2)

W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na długości około 215 mb wraz z podbudową tłuczniową
Wartość inwestycji: 84 652,96 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI W SUŁKOWICACH

MODERNIZACJA DROGI W SUŁKOWICACH (DZIAŁKA NR 3929)

W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na długości około 150 mb wraz z podbudową tłuczniową.
Wartość inwestycji: 54 980,65 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SUŁKOWICACH

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SUŁKOWICACH

W ramach zadania wykonano podwieszenie kabla na odcinku 305 mb oraz montaż opraw oświetleniowych wraz z osprzętem szt. 5 (Pod Groby 4 szt., Kamieniec 1 szt.) oraz montaż dwóch opraw oświetleniowych na ul. Kowalskiej, jednej oprawy oświetleniowej na ul. Wąskiej i jednej oprawy oświetleniowej na ul. Zagumnie.
Wartość inwestycji: 19 265,96 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
 W SUŁKOWICACH UL. PARTYZANTÓW

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SUŁKOWICACH UL. PARTYZANTÓW

W ramach zadania wykonano jezdnię o szerokości 4,5 – 5 m i długości około 500mb, chodnik szerokości 2 – 3 m, stanowiska postojowe, zarurowanie rowu, umocnienie skarpy oraz wykonano sieć kanalizacji opadowej. Zadanie obejmowało również przekładkę sieci teletechnicznych, wykonanie sieci elektrycznej wraz z oświetleniem oraz przebudowę istniejącej infrastruktury kolidującej z budową. Wykonano również sieć kanalizacyjną i wodociągową.
Wartość inwestycji: 1 578 545,13 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

OBIEKTY KOMUNALNE

MODERNIZACJA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIERTOWICACH

MODERNIZACJA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIERTOWICACH

W ramach zadania wykonano: modernizację łazienek, klatki schodowej oraz kuchni przedszkolnej. Zadanie obejmowało również wymianę wykładzin w salach dydaktycznych.
Wartość inwestycji 99 840,00 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

URZĄDZENIE PLACU ZABAW W BIERTOWICACH

URZĄDZENIE PLACU ZABAW W BIERTOWICACH (działki nr 1067 i 1068)

W ramach zadania wykonano ogrodzenie terenu oraz zamontowano piaskownicę, huśtawkę oraz karuzelę. Plac został wyposażony w 2 ławki parkowe.
Wartość inwestycji: 27 000,00 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA STRAŻNICY OSP W HARBUTOWICACH

MODERNIZACJA STRAŻNICY OSP W HARBUTOWICACH

W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachowego wraz z elementami więźby dachowej, wymianę wszystkich rynien, wykonanie obróbek blacharskich, montaż śniegołapów oraz ław kominiarskich. Wykonano również modernizację posadzki w garażu głównym o powierzchni 74m2 – częściowe skucie ze zniwelowaniem różnicy poziomu, wykonanie wylewki samopoziomującej wraz z malowaniem.
Wartość inwestycji: 106 486,85 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 
URZĄDZENIE BOISKA SPORTOWEGO W HARBUTOWICACH etap III

URZĄDZENIE BOISKA SPORTOWEGO W HARBUTOWICACH etap III

Jest to kontynuacja zadania realizowanego w poprzednich latach. W ramach etapu II wykonano drenaż boiska oraz zaplanowano umocnienie skarpy koszami siatkowo - kamiennymi.
Wartość inwestycji: 17 000,00 zł

INWESTYCJA W TRAKCIE REALIZACJI

 
ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH NA PLACU KOŁO BUDYNKU OSP W KRZYWACZCE

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH NA PLACU KOŁO BUDYNKU OSP W KRZYWACZCE

W ramach zadania zakupiono i zamontowano dwie bramki, zestaw do siatkówki, stół betonowy oraz ławki parkowe (8 szt.). Wykonano również plac o powierzchni 20 m2 z kostki brukowej.
Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego wsi Krzywaczka.
Wartość inwestycji: 25 942,30 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

URZĄDZENIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KRZYWACZCE

URZĄDZENIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KRZYWACZCE

Rozpoczęto budowę boiska do piłki ręcznej o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z drenażem i przebudową kanalizacji opadowej, przebudową kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzne oświetlenie boiska. W zakres inwestycji wchodzi również utwardzenie terenu kostką brukową: opaska wokół boisk, dojście i placyk przed szkołą wraz z rozbiórką starej kostki i płytek.
Nakłady finansowe poniesione od początku inwestycji: 19 680,00 zł

INWESTYCJA W TRAKCIE REALIZACJI

MODERNIZACJA PŁYTY BOISKA PRZY ULICY SŁONECZNEJ W RUDNIKU

MODERNIZACJA PŁYTY BOISKA PRZY ULICY SŁONECZNEJ W RUDNIKU

Wykonano boisko o długoúci około 45 m i szerokości 18 m.
Zadanie polegało również na wstępnym plantowaniu terenu i obsianiu go trawą.
Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego wsi Rudnik.
Wartość inwestycji: 10 000,00 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

URZĄDZENIE TERENU REKREACYJNEGO PRZY ULICY DOLNEJ W RUDNIKU

URZĄDZENIE TERENU REKREACYJNEGO PRZY ULICY DOLNEJ W RUDNIKU

W ramach zadania wykonano wyrównanie terenu, drenaż oraz posianie trawy wraz z pielęgnacją. Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego wsi Rudnik.
W ramach kontynuacji zadania poprzedniego została wykonana droga dojazdowa do placu oraz zamontowane bramki i piłkochwyty.
Wartość inwestycji z funduszu sołeckiego: 15 900,00 złWartość inwestycji: 31 473,00 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

ROZBUDOWA ZESPOŁU PLACÓWEK OĆWIATOWYCH W RUDNIKU O BUDYNEK HALI SPORTOWEJ

ROZBUDOWA ZESPOŁU PLACÓWEK OĆWIATOWYCH W RUDNIKU O BUDYNEK HALI SPORTOWEJ

Zadanie wieloletnie 2015 – 2018 – w ramach rozbudowy Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku powstanie hala sportowa wraz z wyposażeniem. Właściwa hala będzie mieć wymiary 33,40 x 20,5 m, co zapewnia pole gry o wymiarach 32,0 x 19,0 m. W 2016 r. wykonano fundamenty, ściany piwnic, strop nad piwnicami oraz ściany parteru.
Nakłady finansowe poniesione od początku inwestycji: 1 029 910,18 zł (w tym 667 991,87 zł w 2016 r.)

INWESTYCJA W TRAKCIE REALIZACJI

BUDOWA KłADKI NA RZECE SKAWINKA W SUłKOWICACH

BUDOWA KłADKI NA RZECE SKAWINKA W SUłKOWICACH

W ramach zadania wykonano kładkę o długości 30 metrów i szerokości użytkowej 2 metry. Zadanie obejmowało również wykonanie dwóch dojść do kładki oraz umocnienie brzegów rzeki na długości 10 metrów narzutem kamiennym. W ramach zadania rozebrano również starą kładkę.
Wartość inwestycji: 110 035,95 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

BUDOWA TOALET PUBLICZNYCH

BUDOWA TOALET PUBLICZNYCH

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną, przyłącze wodne, kanalizacyjne oraz energetyczne, a także budynek toalet publicznych o parametrach: powierzchnia zabudowy 34,52 m2, powierzchnia użytkowa 23,06 m2, kubatura 118 m3, wysokości 3,82 m.
Wartość inwestycji: 209 840,39 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W SUŁKOWICACH PRZY ULICY SPORTOWEJ 45

MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W SUŁKOWICACH PRZY ULICY SPORTOWEJ 45

W ramach zadania wykonano system słonecznego ogrzewania wody dla pomieszczeń klubu Gościbia wraz z montażem niezbędnej armatury i urządzeń, tym m.in. kolektor słoneczny o pow. 1,8 m2 wraz z konstrukcją, zasobnik cwu 500 litrów z grzałką i termostatem, instalacją wraz z naczyniami przepompowni, zaworami, sterownikami oraz zasilaniem energetycznym.
Wartość inwestycji: 14 980,00 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA PLACU MANEWROWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
                W SUŁKOWICACH

MODERNIZACJA PLACU MANEWROWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SUŁKOWICACH

W ramach zadania wykonano plac manewrowy z miejscami parkingowymi z kostki brukowej o powierzchni około 400 m2. Zadanie obejmowało również przebudowę ogrodzenia i bramy wjazdowej. Zadanie zostało zrealizowane przez grupę gospodarczą Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.
Wartość inwestycji: 49 848,70 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SUŁKOWICACH ULICA PARTYZANTÓW

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SUŁKOWICACH ULICA PARTYZANTÓW

Zadanie wieloletnie 2015 – 2017 realizowane na postawie umowy nr 222/2015 roku na budowę sześciooddziałowego przedszkola z aulą i zapleczem kuchennym, sanitarnym i szatniowym. W 2016 roku wykonano ściany wewnętrzne. Rozpoczęto montaż instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wentylacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wodnej i kanalizacyjnej.
Nakłady finansowe poniesione od początku inwestycji: 2 522 441,26 (w tym 1 430 521,26 zł w 2016 r.)

INWESTYCJA W TRAKCIE REALIZACJI