Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

Wybory samorządowe 2018

wybory avatar

Jakość powietrza

 powietrze

 

 kalendarium2018

Gospodarka nieruchomościami

Rewitalizacja

Mapa Sułkowic

polplan mapa

Prezentacje multimedialne

prow prezent menu

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)

Prawa Pacjenta

 • Prawa Pacjenta
 • Prawa Pacjenta
 • Prawa Pacjenta
 • Prawa Pacjenta
 • Prawa Pacjenta
Inwestycje zrealizowane w 2016 roku Drukuj Email
piątek, 12 maja 2017 07:40, odsłon: 2117

 

inwestycje2016l

 

DROGI GMINNE

 

MODERNIZACJA DROGI W BIERTOWICACH

MODERNIZACJA DROGI W BIERTOWICACH (DZIAŁKA NR 658)

W ramach zadania położono nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 8 cm na powierzchni ok. 600 m2 wraz z korytowaniem na całej długości jezdni (ok. 210 mb).
Wartość inwestycji: 135 312,30 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI W BIERTOWICACH

MODERNIZACJA DROGI W BIERTOWICACH (DZIAŁKA NR 1070)

W ramach zadania dostarczono oraz zamontowano 60 mb barier energochłonnych.
Wartość inwestycji: 5 904,00 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

Modernizacja drogi w Biertowicach

MODERNIZACJA DROGI W BIERTOWICACH (DZIAŁKA NR 376)

W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną o łącznej długości 150 mb wraz z podbudową tłuczniową.
Wartość inwestycji: 51 323,64 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W BIERTOWICACH

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W BIERTOWICACH (Smokówka, Na Brzegach)

Inwestycja polegała na wykonaniu projektu oraz zamontowaniu słupów i lamp oświetleniowych na odcinku 170 mb – zamontowano 4 punkty świetlne – Smokówka (zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego wsi Biertowice) oraz zamontowano 3 punkty świetlne na odcinku 120 m – Na Brzegach.
Wartość inwestycji (Smokówka): 25 550,00 zł
Wartość inwestycji (Na Brzegach): 13 735,68 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI W HARBUTOWICACH

MODERNIZACJA DROGI W HARBUTOWICACH (DZIALKA NR 2805/1)

W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną o łącznej długości 250 mb wraz z podbudową tłuczniową.
Wartość inwestycji: 64 173,89 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

UMOCNIENIE KORPUSU DROGI NA KOŃCÓWKĘ  W HARBUTOWICACH

UMOCNIENIE KORPUSU DROGI NA KOŃCÓWKĘ  W HARBUTOWICACH

W ramach zadnia wykonano umocnienie korpusu drogi na odcinku ok. 50 m koszami siatkowo – kamiennymi wraz z montażem barier energochłonnych.
Wartość inwestycji: 98 419,14 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE NA KOŃCÓWKĘ  etap III

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE NA KOŃCÓWKĘ  etap III

Inwestycja polegała na wykonaniu projektu oraz zamontowaniu słupów i lamp oświetleniowych (5 szt.) na odcinku 250 mb.
Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego wsi Harbutowice.
Wartość inwestycji: 25 910,48 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI W KRZYWACZCE

MODERNIZACJA DROGI W KRZYWACZCE (działka nr 484/1)

W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną o łącznej długości 200 mb wraz z podbudową tłuczniową.
Wartość inwestycji: 45 000,00 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI NA DZIAłY W KRZYWACZCE etap II

MODERNIZACJA DROGI NA DZIAłY W KRZYWACZCE etap II

W ramach zadania wykonano prace projektowo - kosztorysowe oraz wykonano wyrównanie nawierzchni na odcinku około 500 mb wraz z uzupełnieniem wyrwy klińcem kamiennym.
Wartość inwestycji: 100 151,90 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KRZYWACZCE

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KRZYWACZCE

W ramach zadania rozbudowano oświetlenie uliczne na odcinku 100 mb i zamontowano lampy oświetleniowe (2 szt.).
Wartość inwestycji: 3 852,88 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI W RUDNIKU

MODERNIZACJA DROGI W RUDNIKU (DZIAŁKA NR 5243 - łącznik ul. Blakówka ze Słoneczną)

W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną o łącznej długości 185 mb wraz z podbudową tłuczniową.
Zadanie zostało współfinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Wartość inwestycji: 62 791,12 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 
BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL. DOLNEJ W RUDNIKU etap VII

BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL. DOLNEJ W RUDNIKU etap VII

Zrealizowano kolejny etap budowy chodnika przy ul. Dolnej w Rudniku. Inwestycja prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach, przy współfinansowaniu z budżetu Gminy Sułkowice.
Wkład z budżetu Gminy Sułkowice wyniósł: 78 691,00 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

OZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RUDNIKU

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RUDNIKU (droga nad szkołą)

W ramach zadania rozbudowano oświetlenie ulicznego na odcinku 210 mb i zamontowaniu lampy oświetleniowej LED (3 szt.).
Wartość inwestycji: 14 000,00 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA ULICY SZKOLNEJ W SUŁKOWICACH ETAP III

MODERNIZACJA ULICY SZKOLNEJ W SUŁKOWICACH ETAP III

W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na długości około 100 mb.
Wartość inwestycji: 48 731,18 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI W SU£KOWICACH

MODERNIZACJA DROGI W SU£KOWICACH (DZIA£KA NR 1290 etap II)

W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na długości około 120 mb wraz z podbudową tłuczniową.
Wartość inwestycji: 33 920,82 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

WYKONANIE CHODNIKA PRZY ULICY WYZWOLENIA W SUŁKOWICACH

WYKONANIE CHODNIKA PRZY ULICY WYZWOLENIA W SUŁKOWICACH

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej na odcinku około 65 mb. Zadanie zostało zrealizowane przez grupę gospodarczą Urzędu Miejskiego w Sułkowicach
Wartość inwestycji: 14 060,50 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI W SUŁKOWICACH

MODERNIZACJA DROGI W SUŁKOWICACH (DZIAŁKA NR 2281)

Zadanie obejmowało wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z rur PVC SN 8 o średnicy 200 mm o łącznej długości ok. 100 mb, wykonanie trzech studni rewizyjno – osadnikowych żelbetowych z włazami typu ciężkiego, wykonanie dwóch odcinków odwodnienia liniowego na szerokości drogi z krat żeliwnych (korytka 25x30 cm).
Wartość inwestycji: 20 000,00 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI W SUŁKOWICACH

MODERNIZACJA DROGI W SUŁKOWICACH (DZIAŁKA NR 2336/2)

W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na długości około 215 mb wraz z podbudową tłuczniową
Wartość inwestycji: 84 652,96 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI W SUŁKOWICACH

MODERNIZACJA DROGI W SUŁKOWICACH (DZIAŁKA NR 3929)

W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na długości około 150 mb wraz z podbudową tłuczniową.
Wartość inwestycji: 54 980,65 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SUŁKOWICACH

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SUŁKOWICACH

W ramach zadania wykonano podwieszenie kabla na odcinku 305 mb oraz montaż opraw oświetleniowych wraz z osprzętem szt. 5 (Pod Groby 4 szt., Kamieniec 1 szt.) oraz montaż dwóch opraw oświetleniowych na ul. Kowalskiej, jednej oprawy oświetleniowej na ul. Wąskiej i jednej oprawy oświetleniowej na ul. Zagumnie.
Wartość inwestycji: 19 265,96 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
 W SUŁKOWICACH UL. PARTYZANTÓW

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SUŁKOWICACH UL. PARTYZANTÓW

W ramach zadania wykonano jezdnię o szerokości 4,5 – 5 m i długości około 500mb, chodnik szerokości 2 – 3 m, stanowiska postojowe, zarurowanie rowu, umocnienie skarpy oraz wykonano sieć kanalizacji opadowej. Zadanie obejmowało również przekładkę sieci teletechnicznych, wykonanie sieci elektrycznej wraz z oświetleniem oraz przebudowę istniejącej infrastruktury kolidującej z budową. Wykonano również sieć kanalizacyjną i wodociągową.
Wartość inwestycji: 1 578 545,13 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

OBIEKTY KOMUNALNE

MODERNIZACJA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIERTOWICACH

MODERNIZACJA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIERTOWICACH

W ramach zadania wykonano: modernizację łazienek, klatki schodowej oraz kuchni przedszkolnej. Zadanie obejmowało również wymianę wykładzin w salach dydaktycznych.
Wartość inwestycji 99 840,00 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

URZĄDZENIE PLACU ZABAW W BIERTOWICACH

URZĄDZENIE PLACU ZABAW W BIERTOWICACH (działki nr 1067 i 1068)

W ramach zadania wykonano ogrodzenie terenu oraz zamontowano piaskownicę, huśtawkę oraz karuzelę. Plac został wyposażony w 2 ławki parkowe.
Wartość inwestycji: 27 000,00 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA STRAŻNICY OSP W HARBUTOWICACH

MODERNIZACJA STRAŻNICY OSP W HARBUTOWICACH

W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachowego wraz z elementami więźby dachowej, wymianę wszystkich rynien, wykonanie obróbek blacharskich, montaż śniegołapów oraz ław kominiarskich. Wykonano również modernizację posadzki w garażu głównym o powierzchni 74m2 – częściowe skucie ze zniwelowaniem różnicy poziomu, wykonanie wylewki samopoziomującej wraz z malowaniem.
Wartość inwestycji: 106 486,85 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 
URZĄDZENIE BOISKA SPORTOWEGO W HARBUTOWICACH etap III

URZĄDZENIE BOISKA SPORTOWEGO W HARBUTOWICACH etap III

Jest to kontynuacja zadania realizowanego w poprzednich latach. W ramach etapu II wykonano drenaż boiska oraz zaplanowano umocnienie skarpy koszami siatkowo - kamiennymi.
Wartość inwestycji: 17 000,00 zł

INWESTYCJA W TRAKCIE REALIZACJI

 
ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH NA PLACU KOŁO BUDYNKU OSP W KRZYWACZCE

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH NA PLACU KOŁO BUDYNKU OSP W KRZYWACZCE

W ramach zadania zakupiono i zamontowano dwie bramki, zestaw do siatkówki, stół betonowy oraz ławki parkowe (8 szt.). Wykonano również plac o powierzchni 20 m2 z kostki brukowej.
Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego wsi Krzywaczka.
Wartość inwestycji: 25 942,30 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

URZĄDZENIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KRZYWACZCE

URZĄDZENIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KRZYWACZCE

Rozpoczęto budowę boiska do piłki ręcznej o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z drenażem i przebudową kanalizacji opadowej, przebudową kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzne oświetlenie boiska. W zakres inwestycji wchodzi również utwardzenie terenu kostką brukową: opaska wokół boisk, dojście i placyk przed szkołą wraz z rozbiórką starej kostki i płytek.
Nakłady finansowe poniesione od początku inwestycji: 19 680,00 zł

INWESTYCJA W TRAKCIE REALIZACJI

MODERNIZACJA PŁYTY BOISKA PRZY ULICY SŁONECZNEJ W RUDNIKU

MODERNIZACJA PŁYTY BOISKA PRZY ULICY SŁONECZNEJ W RUDNIKU

Wykonano boisko o długoúci około 45 m i szerokości 18 m.
Zadanie polegało również na wstępnym plantowaniu terenu i obsianiu go trawą.
Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego wsi Rudnik.
Wartość inwestycji: 10 000,00 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

URZĄDZENIE TERENU REKREACYJNEGO PRZY ULICY DOLNEJ W RUDNIKU

URZĄDZENIE TERENU REKREACYJNEGO PRZY ULICY DOLNEJ W RUDNIKU

W ramach zadania wykonano wyrównanie terenu, drenaż oraz posianie trawy wraz z pielęgnacją. Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego wsi Rudnik.
W ramach kontynuacji zadania poprzedniego została wykonana droga dojazdowa do placu oraz zamontowane bramki i piłkochwyty.
Wartość inwestycji z funduszu sołeckiego: 15 900,00 złWartość inwestycji: 31 473,00 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

ROZBUDOWA ZESPOŁU PLACÓWEK OĆWIATOWYCH W RUDNIKU O BUDYNEK HALI SPORTOWEJ

ROZBUDOWA ZESPOŁU PLACÓWEK OĆWIATOWYCH W RUDNIKU O BUDYNEK HALI SPORTOWEJ

Zadanie wieloletnie 2015 – 2018 – w ramach rozbudowy Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku powstanie hala sportowa wraz z wyposażeniem. Właściwa hala będzie mieć wymiary 33,40 x 20,5 m, co zapewnia pole gry o wymiarach 32,0 x 19,0 m. W 2016 r. wykonano fundamenty, ściany piwnic, strop nad piwnicami oraz ściany parteru.
Nakłady finansowe poniesione od początku inwestycji: 1 029 910,18 zł (w tym 667 991,87 zł w 2016 r.)

INWESTYCJA W TRAKCIE REALIZACJI

BUDOWA KłADKI NA RZECE SKAWINKA W SUłKOWICACH

BUDOWA KłADKI NA RZECE SKAWINKA W SUłKOWICACH

W ramach zadania wykonano kładkę o długości 30 metrów i szerokości użytkowej 2 metry. Zadanie obejmowało również wykonanie dwóch dojść do kładki oraz umocnienie brzegów rzeki na długości 10 metrów narzutem kamiennym. W ramach zadania rozebrano również starą kładkę.
Wartość inwestycji: 110 035,95 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

BUDOWA TOALET PUBLICZNYCH

BUDOWA TOALET PUBLICZNYCH

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną, przyłącze wodne, kanalizacyjne oraz energetyczne, a także budynek toalet publicznych o parametrach: powierzchnia zabudowy 34,52 m2, powierzchnia użytkowa 23,06 m2, kubatura 118 m3, wysokości 3,82 m.
Wartość inwestycji: 209 840,39 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W SUŁKOWICACH PRZY ULICY SPORTOWEJ 45

MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W SUŁKOWICACH PRZY ULICY SPORTOWEJ 45

W ramach zadania wykonano system słonecznego ogrzewania wody dla pomieszczeń klubu Gościbia wraz z montażem niezbędnej armatury i urządzeń, tym m.in. kolektor słoneczny o pow. 1,8 m2 wraz z konstrukcją, zasobnik cwu 500 litrów z grzałką i termostatem, instalacją wraz z naczyniami przepompowni, zaworami, sterownikami oraz zasilaniem energetycznym.
Wartość inwestycji: 14 980,00 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA PLACU MANEWROWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
        W SUŁKOWICACH

MODERNIZACJA PLACU MANEWROWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SUŁKOWICACH

W ramach zadania wykonano plac manewrowy z miejscami parkingowymi z kostki brukowej o powierzchni około 400 m2. Zadanie obejmowało również przebudowę ogrodzenia i bramy wjazdowej. Zadanie zostało zrealizowane przez grupę gospodarczą Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.
Wartość inwestycji: 49 848,70 zł

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SUŁKOWICACH ULICA PARTYZANTÓW

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SUŁKOWICACH ULICA PARTYZANTÓW

Zadanie wieloletnie 2015 – 2017 realizowane na postawie umowy nr 222/2015 roku na budowę sześciooddziałowego przedszkola z aulą i zapleczem kuchennym, sanitarnym i szatniowym. W 2016 roku wykonano ściany wewnętrzne. Rozpoczęto montaż instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wentylacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wodnej i kanalizacyjnej.
Nakłady finansowe poniesione od początku inwestycji: 2 522 441,26 (w tym 1 430 521,26 zł w 2016 r.)

INWESTYCJA W TRAKCIE REALIZACJI

 

Inwestycje 2017

 • Inwestycje 2016
 • Inwestycje 2016
 • Inwestycje 2016
 • Inwestycje 2016
 • Inwestycje 2016

Biertowice - budowa hali sportowej

hala mini

Rudnik - budowa hali sportowej

hala mini

BEZPIECZEŃSTWO

osp logo  oc logo 

Remontujemy zabytki

studnia mini

Porady prawne

paragraf

    

Gmina Sułkowice
facebook

Fundusze unijne

PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nagrody

 • Nagrody otrzymane przez gminę Sułkowice
 • Nagrody otrzymane przez gminę Sułkowice
 • Nagrody otrzymane przez gminę Sułkowice
 • Nagrody otrzymane przez gminę Sułkowice
 • Nagrody otrzymane przez gminę Sułkowice
 • Nagrody otrzymane przez gminę Sułkowice
 • Nagrody otrzymane przez gminę Sułkowice
 • Nagrody otrzymane przez gminę Sułkowice
 • Nagrody otrzymane przez gminę Sułkowice

Gazeta Gminna

Nasze Insygnia

 

sok

Współpraca

 • Współpraca
 • Współpraca

 

podkowka