Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Rewitalizacja

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Gminny Program Rewitalizacji - konsultacje ws. Komitetu Rewitalizacji Drukuj Email
piątek, 28 kwietnia 2017 15:17, odsłon: 1097

loga ue

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI - KONSULTACJE DOTYCZĄCE ZASAD WYZNACZNIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI

Burmistrz Gminy Sułkowice zaprasza do udziału
w konsultacjach społecznych uchwały w sprawie określenia
zasad wyznaczania składu
oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Konsultacje prowadzone są 
od 28 kwietnia do 30 maja 2017 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym: organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 28.04.2017 r. do 30.05.2017 r. w niżej wymienionych formach.

 • Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można przesłać drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice lub złożyć osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego.

Uwagi i opinie można składać w terminie od 28.04.2017 r. do 30.05.2017 r.

 • Zbieranie uwag ustnych. Osobami wyznaczonymi do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii są:
  Adam Gumularz i Tomasz Pacułt Urząd Miejski w Sułkowicach, pokój nr 229, w godzinach pracy urzędu od 28.04.2017 r. do 30.05.2017 r..
 • Spotkanie konsultacyjne, odbędzie się w dniu 30.05.2017 r. w  budynku Starej Szkoły w Sułkowicach. Początek spotkania o godzinie 16:00 .

Po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanego projektu uchwały bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Materiały, tj., projekt uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach oraz formularz konsultacyjny, dostępne są poniżej, pod artykułem, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: „Konsultacje dokumentów strategicznych/Gminny program rewitalizacji” a także w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, pok. nr 229 w godzinach pracy Urzędu.

  

Materiały:

- Projekt uchwały wraz z załącznikami

- Formularz zgłoszenia uwagi: DOC | PDF

  

Podstawa prawna:

 Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Gminy Sułkowice informuje o terminie konsultacji społecznych projektu gminnego programu rewitalizacji.

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2017 r.

 

Burmistrz Gminy Sułkowice

 

Piotr Pułka