Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Przewodnik po Urzędzie Miejskim w Sułkowicach Drukuj Email
środa, 16 grudnia 2009 10:00, odsłon: 69113

Przewodnik po Urzędzie Miejskim w Sułkowicach

 

 

Urząd Miejski w Sułkowicach

 

 
Rynek 1
32-440 Sułkowice

telefon: (12) 273-20-75,
 (12) 273-21-48
fax: (12) 272-14-22

 Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP:  /v6i252vype/SkrytkaESP
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

 

Lipiec - sierpień:

poniedziałek: 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00

 

 

 


 

Sala Obsługi Klienta na parterze budynku
tu załatwić można:

 • na dzienniku podawczym:
  • złożenie wszelkich pism
  • odbiór gotowych decyzji i dokumentów
  • złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
  • Odbiór dowodu osobistego
 • w kasie:
  • zapłata podatku
  • należności i opłaty pozostałeUrząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego podziału organizacyjnego na referaty i samodzielne stanowiska.


REFERAT ORGANIZACYJNY 

 • pok. nr 01 - Sala Obsługi Klienta
  centrala tel. (12) 27-32-075 i 27-32-584
  wew. nr 35, 39 
  pok. nr 111 - Informatyk tel. wew. 12
  • pok. nr 226 - Stanowisko ds. organizacyjnych
   tel. wewn. 27
  • pok. nr 223 - Sekretariat Burmistrza Gminy Sułkowice
  • pok. nr 225 - Sekretarz Gminy

Referat załatwia sprawy:  

 • obsługa sekretariatu Burmistrza
 • obsługa Rady Miejskiej i jej Komisji w ustalonym przez Burmistrza zakresie,
 • obsługa poczty w tym poczty elektronicznej konta email : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • obsługa oficjalnej strony www.sulkowice.pl
 • obsługa Biuletynu Informacji Publicznej
 • obsługa wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych,
 • obsługa skarg i wniosków

 

Kierownik Referatu - Teresa Gatlik


 

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH - URZĄD STANU CYWILNEGO

pok. nr 06 tel. wew. nr 19

Referat załatwia sprawy: 

 • w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:
  • rejestracja stanu cywilnego ludności,
  • przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na stan cywilny osób, wydawanie zaświadczeń, decyzji, zwolnień oraz sprawy wynikające z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" oraz "Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego",
 • w zakresie spraw obywatelskich:
  • ewidencja ludności, dokumenty tożsamości, rejestr i spis wyborców,
  • ewidencja działalności gospodarczej,
  • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • zezwolenia na zbiórki publiczne,
  • zezwolenia na publiczny transport drogowy,
  • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
  • wojskowe

 

Kierownik Referatu - Piotr Piątek

 

 

 

 

REFERAT TECHNICZNO-INWESTYCYJNY

- pok. nr 117 - Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego, tel. wew. nr 22
- pok. nr 118 - Referat Techniczno - Inwestycyjny, tel. wewn. 21

 

Referat załatwia sprawy: 

 • planowanie rozwoju infrastruktury komunalnej,
 • sporządzanie projektów planów wieloletnich, rocznych w zakresie inwestycji i remontów,
 • kompleksowe prowadzenie inwestycji i remontów,
 • drogownictwa, energetyki,
 • zamówienia publiczne,
 • pozyskiwanie finansowych środków pomocowych

 

p.o. Kierownika Referatu - Elżbieta Łabędź

 

REFERAT OŚWIATY, KULTURY I REKREACJI

pok. nr 228
tel. 12 27-32-148 i wew. 24

Referat załatwia sprawy: 

 • oświaty i wychowania /w tym szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola/,
 • kultury, sportu, turystyki, współpraca z Ośrodkiem Kultury, ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi.

 

Kierownik Referatu - Barbara Flaga
pok. nr 228 tel wew.24

 


REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

pok. nr 115 - Kierownik Referatu tel. bezpośredni (12) 27-32-220 i wew. 20
pok. nr 116 tel. wew. 31,

 

Referat załatwia sprawy: 

 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji, wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania
 • sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy,
 • gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości,
 • organizowanie przetargów na sprzedaż i oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
 • ochrony przyrody i środowiska, oraz sprawy wynikające z ustawy "Prawo wodne".
 • rozgraniczenia działek, podziały i numeracja nieruchomości

 

Kierownik Referatu - Maciej Budek

 

Sprawy dotyczące gospodarki przestrzennej gminy:

 

REFERAT FINANSOWY

pok. nr 08 - Skarbnik Gminy tel. wew. nr 16
pok. nr 07 - Referat Finansowy tel. wew. nr 16 i 15

 

Referat prowadzi sprawy: 

 • projektowania budżetu i plany finansowe, analiza budżetu,
 • rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
 • ewidencji i egzekucji należności budżetowych, majątku trwałego i finansowego,
 • obsługi kasowej


Kierownik Referatu - Teresa Garbień - Skarbnik Gminy


pok. nr 02 i 03 - dział podatków: tel. wew. nr 13, 33 
 • wymiar podatków i opłat lokalnych, księgowość podatków i opłat,
 • egzekucja należności podatkowych i opłat
Kierownik działu - Krystyna Stręk email:

 

 


Pełnomocnik d/s rozwiązywania problemów społecznych:

Anna Kuchta
pokój nr 229, tel. wewn. 17
Prowadzi sprawy:

 

 • Profilaktyka uzależnień
 • Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki.


Informujemy:

 

 • Sprawy komunikacji załatwia Starostwo Powiatowe w Myślenicach Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych - ul. Drogowców 2
  tel. 272-37-82, 272-38-56
 • Sprawy w zakresie ewidencji gruntów - wyrysy z map, wypisy z ewidencji gruntów, przeklasyfikowanie gruntów, uwłaszczenia itd. załatwiane są w Starostwie Powiatowym przy ul. Słowackiego 36,
  tel. 272-15-28 wew. 24
 • Sprawy architektury i budownictwa załatwia Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Słowackiego 36,
  tel: 272-11-34 

www.powiat-myslenice.pl

 

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.