Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Rewitalizacja

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Konsultacje społeczne - GPR Drukuj Email
piątek, 03 lutego 2017 14:20, odsłon: 1629

rewit nag1

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI - KONSULTACJE

powiadomienie o rozpoczęciu i formach konsultacji społecznych

w dniach 10.02.2017 r. do 13.03.2017 r.

Burmistrz Gminy Sułkowice zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice

Spotkanie konsultacyjne oraz konferencja podsumowująca

dla mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i pozostałych zainteresowanych odbędzie się
10 marca 2017 r. w  Sułkowickim Ośrodku Kultury o godzinie 17.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym: organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 10.02.2017 r. do 13.03.2017 r. w niżej wymienionych formach.

 • Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można przesłać drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice. Uwagi i opinie można składać w terminie od 10.02.2017 r. do 13.03.2017 r..
 • Zbieranie uwag ustnych. Osobami wyznaczonymi do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii są:
  Adam Gumularz i Jolanta Furgał, Urząd Miejski w Sułkowicach, pokój nr 229, w godzinach pracy urzędu od 10.02.2017 r. do 13.03.2017 r..
 • Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i pozostałych zainteresowanych osób, odbędzie się w dniu 5.03.2017 r. w Harbutowicach, bezpośrednio po Zebraniu Wiejskim, w Centrum Kultury w Harbutowicach. Początek spotkania ok. godziny 13:00.
 • Spotkanie konsultacyjne oraz konferencja podsumowująca dla mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i pozostałych zainteresowanych osób, odbędzie się w dniu 10.03.2017 r. w  Sułkowickim Ośrodku Kultury. Początek spotkania o godzinie 17:00.

 

Materiały, tj.: PROJEKT GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY SUŁKOWICE DO 2023 R., projekt uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach oraz formularz konsultacyjny, dostępne będą od 10.02.2017 r.:

 

 • w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce:

Konsultacje dokumentów strategicznych/Gminny program rewitalizacji”;

 • na stronie internetowej Gminy Sułkowice;
 • w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, pok. nr 229 w godzinach pracy Urzędu.

 

Po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag.

 

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie Programu rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Gminy Sułkowice informuje o terminie konsultacji społecznych projektu gminnego programu rewitalizacji.

 

 

 

03.02.2017 r.

 

Burmistrz Gminy Sułkowice

Piotr Pułka