Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Inwestycje zrealizowane w 2015 r. Drukuj Email
czwartek, 18 lutego 2016 21:57, odsłon: 6468

inwestycje 2015

 

Inwestycje zrealizowane w Gminie Sułkowice w 2015 roku.

 

Infrastruktura

 

Projekt wodociągu Harbutowice 

1. Budowa sieci wodociągowej

Przekazano dotację dla ZGK na wykonanie projektu budowy zbiornika wody oraz projektu budowy sieci wodociągowej w Harbutowicach.

Wartość dotacji: 250 000,00 zł.

Inwestycja zrealizowana

 Kanalizacja Rudnik

ue infrastrukt

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku etap II

Zadanie objęło wykonanie kanalizacji sanitarnej:

 • rurociąg główny DN 250 o długości 1 300,5 mb,
 • rurociąg główny i sięgacze DN 200 o długości 22 146,0 mb,
 • przyłącza kwalifikowane DN 160 o długości 5 588,0 mb,
 • rurociąg tłoczny o długości 2 873,0 mb,
 • pompownie sieciowe 6 szt,
 • pompownie przydomowe 32 szt.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej budowanej w ramach zadania wyniesie 31.907,5 mb.

Inwestycja zrealizowana w latach 2014-2015.

Wartość inwestycji w 2015 r.: 4 795 401,34 zł.

Wartość zadania: 13 944.850,97 zł.

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycja zrealizowana

 Kanalizacja Sułkowice etap 6

ue infrastrukt

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach etap VI

Inwestycja stanowiła kontynuację budowy V etapu kanalizacji w Sułkowicach. Objęła swoim zasięgiem ul. Partyzantów w Sułkowicach oraz część miejscowości Harbutowice.

W ramach zadania wykonano:

 • kanał główny DN 315 mm o dł. 1,21 km,
 • kanał boczny DN 200 mm o dł. 7,98 km,
 • rurociągi DN 225 mm o dł. 0,111 km,
 • rurociągi DN 200 mm o dł. 0,114 km,
 • kanały boczne oraz przykanaliki. Łącznie w ramach zadania powstało niemal 13 km sieci kanalizacyjnej oraz pompownie sieciowe i przydomowe.

Inwestycja zrealizowana w latach 2014-2015.

Wartość inwestycji w 2015 r.: 5 123 886,37 zł

Wartość inwestycji: 7 122 371,29 zł

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycja zrealizowana

 Kanalizacja Sułkowice V

ue infrastrukt

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach etap V wraz z przebudową sieci wodociągowej

Przedmiotem zadania była budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa magistrali wodociągowej w miejscowości Sułkowice (ul. Na Węgry, ul. 11 Listopada, ul. Starowiejska oraz ul. Kowalska) i północnej części Harbutowic. Całość tworzy grawitacyjną sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki sanitarne do oczyszczalni ścieków w Biertowicach. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach tego zadania wyniosła ponad 16 km oraz przebudowanej sieci wodociągowej niemal 8 km.

Inwestycja zrealizowana w latach 2012-2015.


Wartość inwestycji w 2015 r.: 280 406,64 zł.


Wartość inwestycji: 7 707 304,56 zł.

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycja zrealizowana

  

 

Drogi gminne 

Droga Na Granice

1. Modernizacja nawierzchni drogi (dz. 1068, 1101)

Wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 230 mb, wraz z podbudową, oczyszczeniem i umocnieniem rowu w Biertowicach.


Wartość inwestycji: 139 154,67 zł

Inwestycja zrealizowana

 

, Oświetlenie Biertowice

2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego

Wykonano oświetlenie koło kościoła i parkingu w Biertowicach oraz drogi koło Państwa Marków. W ramach zadania zamontowano 5 punktów świetlnych.

Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego wsi Biertowice.

Wartość inwestycji: 24 127,82 zł

Inwestycja zrealizowana

 

Krzywaczka

3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego (Koszary)

W ramach zadania wykonano rozbudowę oświetlenia przejścia dla pieszych na Koszarach w Biertowicach. W ramach zadania zamontowano 4 punkty świetlne.

Wartość inwestycji: 19 803,00 zł

Inwestycja zrealizowana

 

Oświetlenie końcówka

4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze na Końcówkę etap II

Inwestycja polegała na wykonaniu projektu oraz zamontowaniu słupów i lamp oświetleniowych na Końcówce w Harbutowicach na odcinku 250 mb.

Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego wsi Harbutowice.

Wartość inwestycji: 25 000,00 zł

Inwestycja zrealizowana

Harbutowice na granice

5. Modernizacja drogi Na GranicE etap V

Zrealizowano kolejny etap budowy drogi Na Granice w Harbutowicach. Wykonano nakładkę asfaltową wraz z podbudową na długości 150 mb.

Wartość inwestycji: 43 239,06 zł

Inwestycja zrealizowana

Biertowice Oświetlenie

6. Projekt zatok przystankowych w Harbutowicach

Zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej na obustronne zatoki przy drodze wojewódzkiej w okolicach pomnika Sanguszki w Harbutowicach.

Wartość inwestycji: 31 000,00 zł

Inwestycja zrealizowana

droga Krzywaczka

7. Modernizacja drogi w Krzywaczce (działka 1306/1)

Wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 250 mb wraz z podbudową oraz kratą odwadniającą.

Wartość inwestycji: 78 237,75 zł

Inwestycja zrealizowana

Krzywaczka cmentarz

8. Modernizacja drogi do cmentarza w Krzywaczce

Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na drodze do cmentarza w Krzywaczce na powierzchni około 287 m2.

Wartość inwestycji: 25 243,80 zł.

Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego wsi Krzywaczka.

Inwestycja zrealizowana

Krzywaczka Brzezina

9. Modernizacja drogi w Krzywaczce (działka 712)

Wykonano nakładkę asfaltową na drodze na Brzezinę na długości 165 mb wraz z podbudową i korytkiem odwadniającym.

Wartość inwestycji: 69 534,75 zł.

Inwestycja zrealizowana

Oświetlenie KRzywaczka

10. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Krzywaczce

Zamontowano lampy oświetleniowe w okolicy strażnicy oraz przy drodze powiatowej na Bęczarkę. W ramach zadania zamontowano 3 punkty świetlne.

Wartość inwestycji: 14 000,00 zł.

Inwestycja zrealizowana

Droga Krzywaczka

11. Modernizacja drogi w Krzywaczce (działka 1938)

Wykonano nakładkę asfaltową na powierzchni 331 m2 na drodze koło strażnicy w Krzywaczce.

Wartość inwestycji: 28 400,00 zł.

Inwestycja zrealizowana

Chodnik Dolna Rudnik

12. Budowa chodnika w ciągu ul. Dolnej w Rudniku etap VI

Zrealizowano kolejny etap budowy chodnika przy ul. Dolnej w Rudniku. Inwestycja prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach, przy współfinansowaniu z budżetu Gminy Sułkowice.

Wkład z budżetu Gminy Sułkowice: 80 000,00 zł.

Inwestycja zrealizowana

Droga procesyjna Rudnik

13. Budowa drogi procesyjnej wokół Kościoła w Rudniku

Wykonano drogę wokół Kościoła z kostki brukowej o powierzchni około 625 m2. Prace wykonywane były przez Grupę Gospodarczą.

Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego wsi Rudnik.

Wartość inwestycji: 25 220,41 zł.

Inwestycja zrealizowana

Przepust Rudnik

14. Wymiana przepustu drogowego w ciągu ul. Słonecznej

Wykonano nowy przepust pod ul. Słoneczną w Rudniku - zdemontowano stare rury i założono nową rurę spiralnie karbowaną, co gwarantuje jednocześnie: optymalne parametry przepływu i sztywność pierścieniową, która zapewnia przenoszenie wszystkich klas obciążeń dzięki dobrej współpracy z otaczającym rury gruntem.

Wartość inwestycji: 94 845,11 zł.

Inwestycja zrealizowana

Osiedle Rudnik

15. Modernizacja dróg osiedlowych w Rudniku

Wykonano nakładkę asfaltową o długości 210 mb na drogach osiedlowych na ul. Szkolnej w Rudniku.

Wartość inwestycji: 79 939,87 zł.

Inwestycja zrealizowana

Chodnik 11 Listopada

16. Budowa chodnika przy ul. 11 Listopada

W ramach inwestycji wybudowano chodnik z kostki brukowej o długości 240 mb wraz z kanalizacją opadową 80 mb. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich - wkład ZDW wyniósł 71.083,54 zł

Wartość inwestycji: 133.986,42 zł

Inwestycja zrealizowana

Przecznica Zagumnie

17. Modernizacja drogi, przecznicy ul. Zagumnie, działka nr 1290

Wykonano nakładkę asfaltową o powierzchni 180 m2 wraz z podbudową oraz nawierzchnią tłuczniową na długości około 60 mb.

Wartość inwestycji: 25 000,00 zł.

Inwestycja zrealizowana

Droga nad Zalew

18. Modernizacja drogi do zalewu rekreacyjnego

Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na powierzchni około 285 m2 wraz z podbudową.

Wartość inwestycji: 45 154,38 zł.

Inwestycja zrealizowana

Wiaty przystankowe

19. Zakup wiat przystankowych

Zakupiono i zamontowano sześć wiat, dwie w Rudniku, dwie w Krzywaczce i dwie w Sułkowicach.

Wartość inwestycji: 31 040,00 zł.

Inwestycja zrealizowana

 

Obiekty gminne

Szkoła Biertowice 

1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biertowicach

Wykonano wymianę posadzek w czterech salach lekcyjnych. Rozebrano stare podłogi parkietowe i założono wykładzinę PVC.

Wartość inwestycji: 29 723,20 zł.

Inwestycja zrealizowana

 Projekt sali Biertowice

2. Projekt budowlany sali gimnastycznej przy ZPO w Biertowicach

Wykonano dokumentację dla sali gimnastycznej o polu 12 m x 21 m wraz z zapleczem oraz dodatkowymi 2 salami lekcyjnymi.

Wartość inwestycji: 49 815,00 zł.

Inwestycja zrealizowana

 OSP Biertowice

3. Modernizacja budynku OSP w Biertowicach

W ramach inwestycji wykonano ocieplenie ścian części bojowej strażnicy wraz z tynkami zewnętrznymi.

Wartość wkładu z budżetu gminy: 50 000,00 zł.

Wartość inwestycji: 119.250,00 zł.

Inwestycja zrealizowana

Boisko Harbutowice

4. Urządzenie boiska sportowego w Harbutowicach

Kontynuowane są prace przy budowie boiska sportowego w Harbutowicach. W 2015 r. wykonano prace ziemne, odwodnieniowe oraz przełożono sieć teletechniczną.

Wartość inwestycji w 2015 r.: 138 231,53 zł.

 

 

 Centrum Kultury Rudnik

5. Wykonanie barier zabezpieczających przy Centrum Kultury w Harbutowicach

W ramach zadania wykonano bariery na murze oporowym zgodnie z zaleceniami PINB, a także wykonano kanał burzowy wzdłuż budynku.

Wartość inwestycji: 23 551,55 zł.

Inwestycja zrealizowana

 Sala Gimnastyczna Krzywaczka

6. Modernizacja sali gimnastycznej w Krzywaczce

W ramach zadania wykonano kompleksową modernizację sali gimnastycznej, małej salki i sanitariatów. Wymieniono wszystkie instalacje wewnętrzne, tynki, okładziny ścian, posadzki. Wykonano wentylację mechaniczną na sali głównej i małej sali.

Wartość inwestycji: 490 000,00 zł.

Inwestycja zrealizowana

 

 Kucnie ZPO Rudnik

7. Modernizacja pomieszczeń kuchni w ZPO w Rudniku

Wykonano kompleksową modernizację pomieszczeń kuchennych - wymieniono wszystkie instalacje wewnętrzne, okładziny ścian i posadzki. Wymieniono cały sprzęt, meble i wyposażenie, urządzenia i zastawę.

Wartość inwestycji: 268 899,48 zł.

Inwestycja zrealizowana

 

 SP Sułkowice

8. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułkowicach

Wykonano kompleksową modernizację czterech łazienek w budynku B, przebudowę schodów zewnętrznych między budynkami, dojścia z kostki brukowej do placu zabaw i obelisku przed szkołą.

Wartość zadania: 127.801,60 zł.

Inwestycja zrealizowana

 

 Przedszkole Sułkowice

9. Budowa przedszkola samorządowego w Sułkowicach

Zadanie trzyletnie - wykonano roboty ziemne, fundamentowe - zbrojenie i betonowanie ścian przyziemia.

Wartość inwestycji w 2015 r. 995 000,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji

 

 Stara Szkoła

10. Modernizacja budynku komunalnego w Sułkowicach (STARA SZKOŁA, Rynek 6)

Wykonano izolację murów metodą iniekcji, wykonano renowację tynków, wymieniono stolarkę okienną i drzwi wejściowe, wykonano przebudowę schodów zewnętrznych.

Wartość inwestycji: 475 844,70 zł.

Inwestycja zrealizowana

 

 Toalety Sułkowice

11. Budowa budynku toalet publicznych w Sułkowicach

W ramach zadania zlecono dokumentację projektową, wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne oraz roboty ziemne, fundamentowe i konstrukcyjne.

Wartość inwestycji: 50 000,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji