Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Drukuj Email
piątek, 29 stycznia 2016 11:55, odsłon: 4268

Od stycznia 2016 r. w Gminie Sułkowice został uruchomiony

punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego.

Dyżury:
poniedziałek - 13:00-17:00
wtorek - piątek - 8:00-12:00
w Starej Szkole w Sułkowicach
(Biuro LGD, wejście z tyłu budynku),
tel. 12 273 00 10.     


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w naszej gminie

Wraz z początkiem 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonować zacznie system darmowej pomocy prawnej, co wynika z faktu wejścia w życie ustawy zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych system zagwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową w dostępie do profesjonalnych usług prawnych.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, 1 stycznia 2016 roku w naszej gminie zostanie utworzony punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

•    młodzież do 26. roku życia
•    osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie  z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
•    osoby, które ukończyły 65 lat
•    osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
•    kombatanci
•    weterani
•    zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną   

 
Pomoc prawna będzie polegała na:

•    poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
•    wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego
•    pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym
•    sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu•   


Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

•    prawa pracy
•    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
•    prawa cywilnego
•    spraw karnych
•    spraw administracyjnych
•    ubezpieczenia społecznego
•    spraw rodzinnych
•    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji na stronie dotyczącej bezpłatnej pomocy prawnej oraz na stronie starostwa powiatowego: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/