Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Inwestycje zrealizowane w 2014 roku. Drukuj Email
piątek, 15 maja 2015 12:36, odsłon: 2164

inwestycje 2014

 

Inwestycje zrealizowane w Gminie Sułkowice w 2014 roku.

 

Infrastruktura

 

 most_biertowice

1. Budowa mostu na rzece Skawinka w Biertowicach

W ramach inwestycji został wybudowany most w Biertowicach łączący przysiółek Za Rzeką z drogą 956. Była to to inwestycja dwuletnia. W wyniku realizacji inwestycji powstał most o rozpiętości 23 m i szerokości ponad 6 m, a całkowita długość wyniosła 43,5 m.

Wartość inwestycji w 2014 r.: 231.561,06 zł

Inwestycja zrealizowana.

 Kanalizacja_etap_V_Sulkowice

prow

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach etap V wraz z przebudową sieci wodociągowej

Przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa magistrali wodociągowej w miejscowości Sułkowice (ul. Na Węgry, ul. 11 Listopada, ul. Starowiejska oraz ul. Kowalska) i północnej części Harbutowic. Całość tworzyć będzie grawitacyjną sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki sanitarne do oczyszczalni ścieków w Biertowicach. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach tego zadania wyniesie 16 347,5 m oraz przebudowanej sieci wodociągowej 7 988,0 m.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość inwestycji w 2014 r.: 3.543.873,11 zł

Wartość inwestycji: 7.707.304,56 zł

Kwota dofinansowania: 5 497 741,54 zł

Inwestycja w trakcie realizacji

 PKanalizacja_Rudnik_etap_II

prow

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku etap II

Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej:

- rurociąg główny DN 250 o długości 1 300,5 mb,

- rurociąg główny i sięgacze DN 200 o długości 22 146,0 mb,

- przyłącza kwalifikowane DN 160 o długości 5 588,0 mb,

- rurociąg tłoczny o długości 2 873,0 mb,

- pompownie sieciowe 6 szt,

- pompownie przydomowe 32 szt.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej budowanej w ramach zadania wyniesie 31.907,5 mb.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość inwestycji w 2014 r.: 6.745.227,89 zł

Wartość inwestycji: 13 868 356,84 zł

Kwota dofinansowania: 8 630 233,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

 

 Kanalizacja_etap_VI_S_ce.

prow

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach etap VI

Trwają prace przy budowie sieci kanalizacyjnej w bocznych sięgaczach od drogi wojewódzkiej. Tylko w tym roku w ramach tego etapu planowane jest wybudowanie około 5 km sieci kanalizacyjnej, całość inwestycji trwającej do czerwca 2015 r. obejmuje zaś wykonanie ponad 12 km sieci kanalizacyjnej.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość inwestycji w 2014 r.: 1.044.600,09 zł

Wartość inwestycji: 7 224 611,65 zł

Kwota dofinansowania: 4 267 227,46 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

 Alejki_Krzywaczka

5. Wykonanie alejek z kostki brukowej w Krzywaczce

Zadanie polegało na wykonaniu alejek na cmentarzu w Krzywaczce z kostki brukowej o powierzchni 247 m2.

Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego wsi Krzywaczka.

Wartość inwestycji: 24.297,48 zł.

Inwestycja zrealizowana

 

 Alejki_Rudnik

6. Wykonanie alejek z kostki brukowej w Rudniku

W ramach zadania wykonano utwardzanie alejek na cmentarzu z kostki brukowej o powierzchni 341,40 m2, o szerokości około 2 m wraz z obrzeżami.

Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego wsi Rudnik.

Wartość inwestycji: 24.272,51 zł

Inwestycja zrealizowana.

 

 Zatoki_Krzywaczka

7. Budowa zatok przystankowych w Krzywaczce

W ramach zadania wykonane zostały dwie zatoki autobusowe wraz z chodnikiem dla pieszych oraz kanalizacją opadową.

Wartość inwestycji: 134.091,90 zł

inwestycja zrealizowana

 

 

Drogi gminne

 

Na_Granice

1. Modernizacja drogi Na Granicę w Harbutowicach etap IV część I i II

Wykonano nakładkę asfaltową na odcinku około 300 mb w Harbutowicach.

Zadanie zostało współfinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Wartość inwestycji: 89.904,41 zł

Inwestycja zrealizowana.

 

Chodnik_Harbutowice

2. Przejście dla pieszych wraz z odcinkową budową chodnika w Harbutowicach

Wykonano przejście dla pieszych w Harbutowicach w km 3+811,53, które umożliwi bezpieczne przekroczenie drogi wojewódzkiej przez osoby udające się z kierunku lewostronnego przystanku autobusowego. Jednocześnie wykonano obniżenie prawostronnego chodnika, aby umożliwić poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Ponadto po lewej stronie wybudowano chodnik o szerokości 1,5 m.

Wartość inwestycji: 39.331,27 zł

Inwestycja zrealizowana.

 

ul_Szkolna_S_ce

3. Modernizacja ul. Szkolnej w Sułkowicach etap II

Wykonano kolejny etap modernizacji nakładki asfaltowej na ul. Szkolnej w Sułkowicach tzw. ”serce” przy Ośrodku Zdrowia. W ramach inwestycji odremontowano około 800 m2 nawierzchni asfaltowej wraz z korytkiem ściekowym, umocnieniem brzegu oraz odróżnieniem kanalizacji opadowej.

Wartość inwestycji: 143.543,62 zł

Inwestycja zrealizowana.

 

ul_Starowiejska

4. Nakładka asfaltowa na ul. Starowiejskiej w Sułkowicach

W ramach zadania została wykonana nakładka asfaltowa na odcinku około 70 mb drogi od ul. Na Węgry w stronę mostu.

Wartość inwestycji: 23.000,00 zł

Inwestycja zrealizowana.

Chodnik_ul_Dolna

5. Dotacja na pomoc finansową – budowa chodnika przy ul. Dolnej w Rudniku etap V

Zrealizowano kolejny etap budowy chodnika przy ul. Dolnej w Rudniku. Inwestycja prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach, przy współfinansowaniu z budżetu Gminy Sułkowice.

Wkład z budżetu Gminy Sułkowice: 122.000,00 zł (70% wartości inwestycji).

Inwestycja zrealizowana.

Droga_do_mostu_Biertowice

6. Modernizacja drogi dojazdowej do mostu w Biertowicach

Zmodernizowano drogę łączącą nowo wybudowany most z istniejącą drogą Za Rzeką w Biertowicach.

Wartość inwestycji: 47.191,82 zł

Inwestycja zrealizowana.

ul_Na_Oblasek_S_ce

7. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Na Oblasek w Sułkowicach

Zmodernizowano nawierzchnię na drodze ul. Na Oblasek od ul. Zarzecze do ul. Sportowej. Została położona nowa nawierzchnia, uzupełniono pobocza, wymieniono część korytek odwadniających.

Wartość inwestycji: 145.591,36 zł

Inwestycja zrealizowana.

ul_Polna_S_ce

8. Remont nakładki asfaltowej na ul. Polnej w Sułkowicach

Wykonano remont nakładki asfaltowej wraz z wymianą krawężników na ul. Polnej w Sułkowicach na długości około 140 mb.

Wartość inwestycji: 67.329,62 zł

Inwestycja zrealizowana.

Oswietlenie_Biertowice

9. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Biertowicach

Wykonano rozbudowę oświetlenia w rejonie OSP w Biertowicach wraz z drogą do terenu rekreacyjnego.

Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego wsi Biertowice.

Wartość inwestycji: 30.873,00 zł

Inwestycja zrealizowana.

Końcówka_oświetlenie

10. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Harbutowicach

Wykonano rozbudowę oświetlenia w Harbutowicach – droga Na Końcówkę, od skrzyżowania z drogą wojewódzką do kapliczki.

Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego wsi Harbutowice.

Wartość inwestycji: 40.000,00 zł

Inwestycja zrealizowana.

ul_Na_Oblasek_S_ce

11. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sułkowicach

Wykonano rozbudowę budowę oświetlenia w Sułkowicach na ul. Na Oblasek od ul. Sportowej w kierunku Zarzecza.

Wartość inwestycji: 54.000,00 zł

Inwestycja zrealizowana.

Oświetlenie_boisko_przy_gimn

12. Oświetlenie boiska sportowego bocznego przy gimnazjum w Sułkowicach

W ramach zadania wykonano 550 m kabla wraz z 6 punktami świetlnymi.

Wartość inwestycji: 50.000,00 zł

Inwestycja zrealizowana.

 

 

Obiekty gminne

 

Oczyszczalnia

prow

1. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach

Zakończono inwestycję trwającą od 2012 roku. Dzięki rozbudowanej oczyszczalni ścieków kolejne domy w Gminie Sułkowice będą mogły podłączyć się do właśnie budowanej sieci kanalizacyjnej. Przepustowość oczyszczalni wynosi 2510 m3/dobę i zabezpiecza potrzeby naszej gminy na długie lata w zakresie oczyszczania ścieków. W ramach inwestycji wybudowano ciąg mechanicznego oczyszczania z zastosowaniem zblokowanych urządzeń, tzw. sito piaskowników oraz nową stację zagęszczania i odwadniania osadu.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość inwestycji w 2014 r.: 4.332.239,08 zł

Wartość inwestycji: 13.405.778,31 zł

Kwota dofinansowania: 9 566 058,22 zł

Inwestycja zrealizowana

SUW

prow

2. Modernizacja stacji uzdatniania wody powierzchniowej w Harbutowicach

Istotą zadania jest gruntowna przebudowa filtrów, zautomatyzowanie procesów technologicznych, budowa dodatkowego zbiornika wody czystej. Ponadto zostanie zmieniona technologia uzdatniania wody oraz poprawa jej parametrów poprzez kompaktowy system sedymentacji z zastosowaniem procesów aktywnej koagulacji i fluktuacji. Inwestycja została rozpoczęta w 2013 r. a jej realizacja potrwa do marca 2015 r.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość inwestycji w 2014 r.: 3.009.012,64 zł

Wartość inwestycji: 5 115 396,53 zł

Kwota dofinansowania: 3 535 030,12 zł

Inwestycja w trakcie realizacji

Centrum_Kultury_Harbutowice

prow

3. Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku komunalnego przeznaczonego na Centrum Kultury w Harbutowicach

W ramach zadania został przebudowany budynek komunalny. Obiekt ten posiada kubaturę 1 159 m3 oraz powierzchnię użytkową 227,9 m2. W budynku planuje się zorganizowanie biblioteki, świetlicy dla dzieci, siedziby Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich wraz z zapleczem kuchennym oraz sali konferencyjnej. Zadane objęło także wykonanie nowych instalacji wraz z przyłączami, dobudowę klatki schodowej i muru oporowego.

Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Wartość inwestycji w 2014 r.: 809.936,12 zł

Wartość inwestycji: 1 255 659,88 zł

Kwota dofinansowania: 500.000,00 zł (zadania w trakcie rozliczenia)

Inwestycja zrealizowana.

Wezel_sanitarny

4. Wykonanie węzła sanitarnego w budynku komunalnym przy ul. Sportowej 45A w Sułkowicach

W ramach zadania wykonano pomieszczenie sanitarne o powierzchni około 25 m2 dla potrzeb kibiców, dostępne bezpośrednio z zewnętrz. Powstały toalety oraz jedna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Wartość inwestycji: 26.000,00 zł

Inwestycja zrealizowana.

 

Plac_zabaw_K-ka

5. Urządzenie placu zabaw przy ZPO w Krzywaczce

Urządzono nowy plac zabaw przy szkole w Krzywaczce. Jego powierzchnia wynosi około 560 m2. Wyposażony został on w zestawy do ćwiczeń oraz huśtawki.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rządowego programu ,,Radosna szkoła”.

Wartość inwestycji: 211.979,00 zł

Inwestycja zrealizowana.

 

Plac_zabaw_S_ce

6. Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Zielona w Sułkowicach

Wykonano modernizację placu zabaw o nawierzchni amortyzującej upadek o powierzchni około 300 m2. Plac został wyposażony w piramidę linową, siłownie zewnętrzne dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wartość inwestycji: 243.369,78 zł

Inwestycja zrealizowana.

Lazienki_SP_Sulkowice

7. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułkowicach

W ramach zadania wykonywana jest kompleksowa modernizacja łazienki na I piętrze obejmująca wymianę wszystkich instalacji, armatury, położenie nowych płytek, wymianę stolarki drzwiowej.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia zadania to czerwiec 2013 r.

Wartość inwestycji: 49.000,00 zł

Inwestycja zrealizowana

 

Iniekcja_ZPO_Rudnik

8. Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku ZPO w Rudniku

Zakończono prace remontowe w pomieszczeniach kuchni zlokalizowanej w przyziemiu przy ZPO w Rudniku. Polegały one na wykonaniu iniekcji w ścianach zewnętrznych w celu zlikwidowania ogniska grzyba i pleśni.

Wartość inwestycji: 56.268,00 zł

Inwestycja zrealizowana.

 

Szkola_Biertowice

9. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biertowicach

Wykonano ocieplenie budynku styropianem o grubości 14 cm wraz z tynkiem akrylowym oraz wymianą kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z rynien.

Wartość inwestycji: 89.447,02 zł

Inwestycja zrealizowana.

 

Projekt_przedszkola_Sulkowice

10. Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Sułkowicach – projekt budowlany

Dobiega końca wykonywanie projektu budowlanego przedszkola samorządowego w Sułkowicach, które zlokalizowane będzie przy ul. Partyzantów. Projekt zakłada budowę budynku dla 6 - oddziałowego przedszkola przewidzianego dla 150 dzieci. Projekt ma objąć budynek przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingami i placem zabaw.

Wartość inwestycji w 2014 r.: 51.507,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

 

Remont_PS_nr_2_Sulkowice

11. Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Sułkowicach

Wykonano wymianę instalacji wodnych, kanalizacyjnych oraz elektrycznych w pomieszczeniach kuchennych zlokalizowanych na dwóch poziomach w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Sułkowicach.

Wartość inwestycji: 94.950,00 zł

Inwestycja zrealizowana.