Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku komunalnego przeznaczonego na centrum kultury w Harbutowicach Drukuj Email
odsłon: 3356

Projekt zrealizowany

PROW nagłówek

 

Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku komunalnego przeznaczonego na centrum kultury w Harbutowicach

 

 

Inwestor Gmina Sułkowice
Całkowita wartość zadania 1 255 659,88 zł
Źródło dofinansowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013
działanie 413  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Kwota dofinansowania 500.000,00 zł  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Termin realizacji zadania 2013 - 2014
Wykonawca zadania Stanisław Oleksy prowadzący działalność  gospodarczą pod nazwą
Zakład Remontowo – Budowlany BUDOLEX z siedzibą 34-603 Ujanowice 109.
Opis zadania W ramach zadania dokonano rozbudowy z przebudową i nadbudową budynku komunalnego w centrum wsi i utworzenie w nim  wielofunkcyjnego  budynku wiejskiego na realizację zadań z zakresu kultury i kultywowania lokalnych tradycji

 

 

 

PROW nagłówek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2017 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi