Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Inwestycje zrealizowane w 2013 roku. Drukuj Email
czwartek, 23 stycznia 2014 15:59, odsłon: 6458

inwestycje 2013

 

Inwestycje zrealizowane w gminie Sułkowice w 2013 roku.

 

Infrastruktura

 

 kanalizacja etap V Sułkowice

ue infrastrukt

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach etap V wraz z przebudową sieci wodociągowej

Przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa magistrali wodociągowej w miejscowości Sułkowice (ul. Na Węgry, ul. 11 Listopada, ul. Starowiejska oraz ul. Kowalska) i północnej części Harbutowic. Całość tworzyć będzie grawitacyjną sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki sanitarne do oczyszczalni ścieków w Biertowicach. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach tego zadania wyniesie 16 347,5 m oraz przebudowanej sieci wodociągowej 7 988,0 m. Do tej pory wykonano około 50% zakresu rzeczowego inwestycji.

Termin realizacji zadania od wrzesień 2012 r. - wrzesień 2014 r.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość zadania: 7.707.304,56 zł.

Kwota dofinansowania: 5 497 741,54 zł.

Wartość zadania w 2013 r.: 2.923.010,83 zł.

Inwestycja w toku.

 Kanalizacja Rudnik

ue infrastrukt

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku etap II

Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej:

  • rurociąg główny DN 250 o długości 1 300,5 mb,
  • rurociąg główny i sięgacze DN 200 o długości 22 146,0 mb,
  • przyłącza kwalifikowane DN 160 o długości 5 588,0 mb,
  • rurociąg tłoczny o długości 2 873,0 mb,
  • pompownie sieciowe 6 szt,
  • pompownie przydomowe 32 szt.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej budowanej w ramach zadania wyniesie 31.907,5 mb.

Realizacji inwestycji planowana jest na od I kwartału 2014 r. do II kwartału 2015 r.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość zadania: 13 868 356,84 zł.

Kwota dofinansowania: 8 630 233,00 zł.

Inwestycja w toku.

 Kanalizacja Rudnik etap 4a

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach etap IV a

Inwestycja polegała na wybudowaniu sieci kanalizacyjnej na ul. Krzywej w Sułkowicach. W ramach zadania zostało wykonanych 284,5 mb kanalizacji PCV o średnicy d=200 mm, 60,0 mb o średnicy d=160 mm, montaż studzienek z tworzywa o średnicach d=1000 mm, 600 mm oraz 425 mm wraz z wykonaniem robót ziemnych oraz skrzyżowań z instalacjami podziemnymi.

Wartość zadania:126 181,82 zł

Inwestycja zrealizowana.

 

 wodociągi

Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Partyzantów oraz ul. Starowiejskiej w Sułkowicach etap II

Zadanie wykonywane jest etapowo przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach Sp. z o.o. Na sfinansowanie tego zadania Gmina Sułkowice wniosła dopłatę do kapitału rezerwowego Spółki. Całość inwestycji obejmuje wykonanie około 3 144 mb sieci wodociągowej. W 2013 r. wykonano sieć wodociągową: fi 160 - 708 m, fi 110 - 628 m, fi 90 - 65 m, fi 63 - 404 m, fi 40 - 233 m.


Wartość zadania: 400 000,00 zł.

Inwestycja zrealizowana.

 wodociąg od Jasienicy

Rozbudowa sieci wodociągowej od Jasienicy

Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach Sp. z o.o. Na sfinansowanie tego zadania Gmina Sułkowice wniosła dopłatę do kapitału rezerwowego Spółki. W ramach inwestycji wykonano 420 m sieci wodociągowej o średnicy fi 160.

Wartość zadania: 100 000,00 zł.

Inwestycja zrealizowana.

 Parking ul. Szkolna Rudnik

Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Słoneczna w Rudniku etap II

Inwestycja realizowana jest w cyklu wieloletnim i polega na połączeniu wodociągu w rejonie ul. Słonecznej stanowiącym spięcie istniejących rurociągów. Projekt zakłada realizację około 1 km rurociągu fi 160 oraz sięgacze o łącznej długości prawie 2 km. W roku 2013 wykonano rurociąg fi 110 o długości 500 mb.

Wartość zadania etapu II: 67 913,41 zł.

Inwestycja zrealizowana.

 

 Wodociąg Partyzantów - Starowiejska

Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Sułkowicach

Zrealizowany został etap III budowy chodnika przy ul. Sportowej w Sułkowicach. W ramach zadania powstało około 170 m chodnika z kostki brukowej wraz z odwodnieniem.

Inwestycja została wykonana i współfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

Wartość zadania: 82 387,55 zł.

Wkład z budżetu Gminy Sułkowice: 41 194,00 zł.

Inwestycja zrealizowana.

 Chodnik Dolna

Budowa chodnika przy ul. Dolnej w Rudniku

Inwestycja polegała na zrealizowaniu IV etapu chodnika przy drodze powiatowej w Rudniku. Powstało około 320 metrów chodnika z kostki brukowej. Inwestycja została wykonana i współfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

Wartość zadania: 138 494,93 zł.

Wkład z budżetu Gminy Sułkowice: 69 247,00 zł.

Inwestycja zrealizowana.

 

 Pomnik

Modernizacja placu wokół pomnika

Zrealizowano I etap inwestycji, w ramach którego wyczyszczono powierzchnię pomnika, naprawiono pęknięcia, uzupełniono ubytki, zaimpregnowano pomnik oraz odnowiono napisy. W 2014 r. przewidziano ciąg dalszy modernizacji pomnika, polegającej na wykonaniu nawierzchni granitowej.

Wartość zadania: 28 600,00 zł.

Inwestycja w toku.

 

 most Biertowice

Budowa mostu na rzece Skawince w Biertowicach

Trwają prace przy budowie mostu w Biertowicach wraz z drogą dojazdową o długości około 280 mb łączącą przysiółek Za Rzeką z drogą nr 956. Obecnie została przebudowana sieć teletechniczna oraz wykonane zostały prace betonowe pod konstrukcję przyczółków. W wyniku realizacji inwestycji powstanie most o rozpiętości 23 m, a jego całkowita długość wyniesie 43,5 m.

Wartość zadania w 2013 r.: 492 575,02 zł

Wartość zadania: 1 281 350,33 zł.

Inwestycja w toku.

 

 KParking Krzywaczka

Modernizacja parkingu w Krzywaczce

Wykonano II etap parkingu z kostki brukowej o łącznej powierzchni 700 m2 wraz z elementami małej architektury przy Centrum Kultury w Krzywaczce. Parking powinien pomieścić około 20 samochodów.

Inwestycja wykonana w ramach funduszu sołeckiego wsi Krzywaczka.

Wartość zadania w 2013 r.: 39 513,81 zł.

Całkowita wartość zadania: 65 413,814 zł.

Inwestycja zrealizowana.

 

 Parking Sułkowice

Modernizacja parkingu w Sułkowicach

W ramach zadania wykonano parking z kostki brukowej wraz z odwodnieniem terenu przewidziany dla 70 samochodów. Wybudowany parking ma powierzchnię 2700 m2. Jednocześnie wykonano remont odwodnienia, sieci wodociągowej oraz elementy małej architektury.

Wartość zadania w 2013 r. 96 709,93 zł.

Całkowita wartość zadania: 370 823,48 zł.

Inwestycja zrealizowana.

 

 

 

Drogi gminne

 

Droga Na Granice

Modernizacja drogi Na Granicę etap III

W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku o długości około 150 mb. Zadanie zostało współfinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.


Wartość zadania: 59 172,36 zł.


Kwota dofinansowania: 28 436,00 zł

Inwestycja zrealizowana.

 

Sułkowice, ul. Szkolna

Nakładka asfaltowa na ul. Szkolnej w Sułkowicach

Inwestycja polegała na wykonaniu nakładki asfaltowej na ul. Szkolnej w Sułkowicach na długości około 418 m wraz z wymianą krawężników oraz montażem progów zwalniających.

Wartość zadania: 149 217,99 zł.

Inwestycja zrealizowana.

 

Krzywaczka

Modernizacja drogi do szkoły w Krzywaczce

W ramach zadania została wykonana droga o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 650 m2 oraz remont ogrodzenia terenu szkoły na długości 58 mb.

Wartość zadania: 136 395,75 zł.

Inwestycja zrealizowana.

 

Kozówka

Modernizacja drogi Kozówka Dolna w Harbutowicach

Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 100 m o szerokości 3 m wraz z podbudową tłuczniową oraz odczyszczeniem rowów.

Wartość zadania: 34 927,45 zł.

Inwestycja zrealizowana.

Lampy Oblasek

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sułkowicach

Zadanie polegało na rozbudowie oświetlenia ulicznego o długości około 700 m od Kapliczki Na Oblasku w Sułkowicach w stronę drogi nr 955 w Rudniku.

Wykonano również projekty oraz uzyskano pozwolenia na budowę oświetlenia ul. Wolności od Juco w stronę Jasienicy na długości około 300 m (5 opraw) oraz ul. Starowiejskiej w Sułkowicach na długości około 250 m (5 opraw).

Wartość zadania w 2013 r.: 79 284,23 zł.

Inwestycja W TOKU.

Biertowice Oświetlenie

Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Biertowicach

Inwestycja polegała na rozbudowie oświetlenia na długości 130 metrów wraz z zabudową trzech opraw oświetleniowych oraz montażem szafki pomiarowej i zasilająco – sterowniczej.

Wartość zadania: 54 883,76 zł.

Inwestycja zrealizowana.

Kozówka

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Krzywaczce

Zadanie polega na dobudowaniu czterech punktów świetlnych w Krzywaczce: Brzezina i droga przez Wieś.

Wartość zadania: 7 000,00 zł.

Inwestycja zrealizowana.

 

 

Obiekty gminne

 

SUW 

ue infrastrukt

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej w Harbutowicach

Istotą zadania jest gruntowna przebudowa filtrów, zautomatyzowanie procesów technologicznych, budowa dodatkowego zbiornika wody czystej o pojemności 250 m3. Ponadto zostanie zmieniona technologia uzdatniania wody oraz poprawa jej parametrów poprzez kompaktowy system sedymentacji z zastosowaniem procesów aktywnej koagulacji i fluktuacji. W 2013 r. został wybudowany zbiornik wody czystej oraz budynek koagulacji. Wykonano także część sieci zewnętrznych. Inwestycja realizowana jest w latach 2013 – 2014. W wyniku realizacji inwestycji średnia ilość wody uzdatnionej wyniesie 1 200 m3/dobę.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość zadania: 5 115 396,53 zł.

Kwota dofinansowania: 3 535 030,12 zł.

Wartość zadania w 2013 r.: 885 553,19 zł.

Inwestycja w toku.

 Oczyszczalnia Biertowice

ue infrastrukt

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach

W ramach inwestycji przewiduje się budowę ciągu mechanicznego oczyszczania z zastosowaniem zblokowanych urządzeń tzw. sito piaskowników oraz budowę nowej stacji zagęszczania i odwadniania osadu. Przewiduje się likwidację bloku kontenerowej oczyszczalni BIO-200. Dla biologicznego oczyszczania zrealizowane zostaną dwa nowe ciągi reaktorów wielofazowych z komorami beztlenową, niedotlenioną i tlenową oraz osadnikami wtórnymi. Do stabilizacji osadu wykonane zostaną komory stabilizacji osadu nadmiernego. Wszystkie zbiorniki zrealizowane będą w konstrukcji żelbetowej.

Obecnie trwa montaż urządzeń technologicznych, zakończono wykonanie sieci zewnętrznych. Trwają prace konstrukcyjne oraz wykonywanie instalacji sanitarnych, dróg i chodników.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość zadania: 13.405.778,31 zł.

Kwota dofinansowania: 9 566 058,22 zł

Wartość zadania w 2013 r.: 4.608.789,85 zł

Inwestycja w toku.

 GCE

prow

Urządzenie sali konferencyjno – świetlicowej Gminnego Centrum Ekologicznego w Biertowicach

Zadanie polegało na remoncie wraz z modernizacją pomieszczenia o wymiarach 14,5 x 4,5 m2 przeznczonego na salę konferencyjno – świetlicową wraz z wyposażeniem w sprzęt elektroniczny: telewizor, zestaw kina domowego, rzutnik i stację multimedialną oraz w sprzęt meblowy: biurko, 8 szt. stolików, 34 szt. krzeseł, krzesło komputerowe. W ramach zadania wymieniono instalację elektryczną, stolarkę okienną i drzwiową, wykonano prace tynkarskie oraz malowanie.

Zadanie współfinansowane z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla obszaru LGD "Między Dalinem i Gościbią" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach małych projektów.

Wartość zadania: 67 450,74 zł.

Kwota dofinansowania: 43 470,00 zł .

Inwestycja zrealizowana.

budynek SP Sułkowice

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułkowicach

Inwestycja obejmuje wymianę 45 okien o powierzchni około 85 m wraz z parapetami zewnętrznymi z blachy powlekanej oraz wewnętrznymi z PCV wraz z obróbką. Ponadto urządzono portiernię: rozebrano ściankę działową, wykonano podwieszony ocieplony sufit, wykonano ściankę działową wraz z ociepleniem, pomalowano pomieszczenia, wykonano posadzki, wymieniono instalacje elektryczne.

Wartość zadania: 76 217,66 zł.

Inwestycja zrealizowana.

 

 Plac zabaw Rudnik

Urządzenie placu zabaw przy ZPO w Rudniku

W ramach zadania powstał duży plac zabaw o powierzchni 530 m2 z nawierzchnią amortyzującą o powierzchni 300 m2 wyposażony w piramidę linową, zestaw zabawowy, 2 szt. bujaków, belkę balansującą, huśtawki, ławki i tablicę informacyjną . Zadania współfinansowane ze środków rządowego programu ,,Radosna Szkoła” oraz z funduszu sołeckiego wsi Rudnik.

Wartość zadania: 192 737,82 zł

Kwota dofinansowania: 95 468,00 zł

Inwestycja zrealizowana.

 Plac zabaw Sułkowice

Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach

Powstał plac zabaw o łącznej powierzchni 250 m2 z nawierzchnią amortyzującą o powierzchni 150 m2, wyposażony w zestaw zabawowy, 2 huśtawki podwójne, 2 zestawy do ćwiczeń, ławki oraz tablicę informacyjną. Zadania współfinansowane ze środków rządowego programu "Radosna Szkoła".

Wartość zadania: 115 405,51 zł.

Kwota dofinansowania: 56 860,67 zł.

Inwestycja zrealizowana.

 

 Przedszkole 2

Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Sułkowicach

W ramach zadania wykonano modernizację dwóch łazienek wraz z wymianą instalacji wewnętrznych - wodociągowych, kanalizacyjnych oraz elektrycznych, podwieszeniem sufitów, wyłożeniem płytek oraz montażem umywalek.

Wartość zadania: 49 800,00 zł

Inwestycja zrealizowana.

 

 Gimnazjum Rudnik

Budowa gimnazjum w Rudniku

W ramach inwestycji powstał obiekt trzykondygnacyjny połączony przewiązką z istniejącą szkołą. Powstały budynek gimnazjum składa się z 6 oddziałów, auli i biblioteki wyposażony w niezbędne zaplecze i infrastrukturę techniczną. Kubatura obiektu wynosi 5.096 m3, a powierzchnia użytkowa wynosi 1.176 m2. Obiekt został oddany do użytku w IV kwartale 2013 r.

Wartość zadania: 3 426 702,67 zł

Wartość zadania w 2013 r.: 1 330 999,15 zł.

Inwestycja zrealizowana.

 

 Kotłownia GOK

Kotłownia gazowa w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sułkowicach

Wykonana została kotłownia wraz z wszystkimi instalacjami: gazową, elektryczną, wodną wraz z kominami dla potrzeb kotłowni. Moc kotła wynosi 87 kW. Wykonano także remont całego pomieszczenia w którym zlokalizowana jest kotłownia oraz instalację gazową od licznika do kotła oraz instalację centralnego ogrzewania wraz z montażem dodatkowych grzejników.

Wartość zadania: 125 118,49 zł

Inwestycja zrealizowana.