Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap II Drukuj Email
poniedziałek, 13 stycznia 2014 11:31, odsłon: 3264

Inwestycja zrealizowana

 

pois

"Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w gminie Sułkowice - część I"

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap II

 

Inwestor Gmina Sułkowice
Całkowita wartość zadania 13 944 850,99 zł brutto
Źródło dofinansowania Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytet I - "Gospodarka wodno - ściekowa" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.
Kwota dofinansowania

7 869 856,34 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

6 074 994,65 zł z budżetu gminy

Termin realizacji zadania 2014 r. - lipiec 2015 r.
Wykonawca robót

MEN - GAZ Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

Czesław Wróbel 34 - 654 Męcina 597

Opis inwestycji Inwestycja objęła obszar miejscowości Rudnik, z wyłączeniem terenów przy ul. Dolnej, gdzie kanalizacja sanitarna została już wykonana w I etapie. Zastosowane rozwiązania materiałowe pozwoliły na prowadzenie sieci w terenie niezabudowanym oraz w pasie drogowym. Istniejący układ komunikacyjny został zachowany. Kanały wytrasowano tak, aby uwzględnić podłączenie do kanalizacji maksymalnej ilości gospodarstw domowych w powiązaniu ze zgodami właścicieli nieruchomości oraz możliwościami technicznymi wynikającymi z ukształtowania terenu. Ilość ścieków, które są odprowadzane z obszaru objętego zakresem projektu wynosi około 300m3/d. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach tego zadania wyniosła 31.907,5 mb.