Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Drukuj Email
wtorek, 06 sierpnia 2013 10:46, odsłon: 973

Sułkowice, dnia 6 sierpnia 2013 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice – w jego granicach administracyjnych


Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sułkowicach Uchwały XXXV/223/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice – w jego granicach administracyjnych przyjętego Uchwałą Nr XXIV/134/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach w dniu 30.08.2012 roku (Dz. U z dnia 19 września 2012 r., poz. 4573).

Przedmiotem zmiany planu będzie zmiana przeznaczenia części działki nr 765 położonej w Sułkowicach na tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym.


Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Miejskiego w Sułkowicach
w terminie do dnia  29 sierpnia 2013 r.
na adres:  Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


BURMISTRZ
      /-/
          mgr Piotr Pułka