Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej w Harbutowicach Drukuj Email
piątek, 17 maja 2013 09:04, odsłon: 3328

Inwestycja zrealizowana

pois

"Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków
w gminie Sułkowice - część I"

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej w Harbutowicach

Inwestor Gmina Sułkowice
Całkowita wartość zadania 5 145 058,40 zł brutto
Źródło dofinansowania Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytet I - "Gospodarka wodno - ściekowa" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.
Kwota dofinansowania

3 535 030,12 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

1 610 028,28 zł z budżetu Gminy Sułkowice

Termin realizacji zadania kwiecień 2013 r. - marzec 2015 r.
Wykonawca robót PWP Katowice Sp. z o.o.
Opis inwestycji Modernizacja stacji uzdatniania wody była niezbędną inwestycją, zwłaszcza że jest to jeden z najstarszych obiektów w Gminie, który do tej pory nie przechodził poważniejszego remontu. Inwestycja ta jest bardzo kosztowana, dlatego jej realizacja możliwa była dzięki współfinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Istotą modernizacji stacji uzdatniania wody była gruntowna przebudowa filtrów, zautomatyzowanie procesów technologicznych, budowa dodatkowego zbiornika czystej wody. Ponadto została zmieniona technologia uzdatniania wody oraz poprawa jej parametrów poprzez kompaktowy system sedymentacji, z zastosowaniem procesu aktywnej koagulacji i fluktuacji. Cały proces ma służyć poprawie parametrów wody pitnej, zwłaszcza w obszarze mętności. Dzięki zastosowanej technologii mamy czystą i zdrową wodę oraz środowisko, z którego jest ona pobierana.