Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Inwestycje zrealizowane w 2011 roku Drukuj Email
czwartek, 21 marca 2013 22:57, odsłon: 3541

Inwestycje zrealizowane w gminie Sułkowice w 2011 roku.

 

Infrastruktura

 

Wodociąg Sułkowice Partyzantów - Starowiejska

Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Partyzantów oraz ul. Starowiejskiej w Sułkowicach etap I

Zadanie realizowane jest etapami, całość obejmuje sieć wodociągową:

 • fi 160 - 1.159,8 mb;
 • fi 110 - 649,1 mb;
 • fi 90 - 119,5 mb;
 • fi 63-591,4 mb;
 • fi 50 - 85,9 mb;
 • fi 40-539,0 mb.

 

Wartość inwestycji wyniosła: 38 376,00 zł


Inwestycja w toku.

Wodociąg Rudnik

Budowa sieci wodociągowej w Rudniku

Inwestycja polega na połączeniu wodociągu w rejonie ul. Słonecznej stanowiącym spięcie istniejących rurociągów. Projekt zakłada realizację około 1 km rurociągu fi 160 oraz sięgacze o łącznej długości prawie 2 km. W tym etapie wykonano rurociąg fi 110 o długości 495 mb.

Wartość inwestycji w 2011 r. wyniosła: 21 000,00 zł

Inwestycja w toku

Wodociąg Sułkowice Ślusarska

Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sułkowice (Gościbia - ul. Ślusarska - Zagumnie)

Zadanie realizowane jest w cyklu trzyletnim. Realizacja pozwoli na alternatywne zasilanie z wodociągu myślenickiego po zakończeniu prac wodociągowych wykonywanych przez Gminę Myślenice. Niezbędnym będzie wykonanie projektu i sieci łączącej oba wodociągi. W ramach zadania wykonano rurociąg fi 160 o długości 2 793 mb, fi 110 o długości 1 044 mb, fi 50 i 40 o długości 474 mb.

Wartość inwestycji w 2011 r. wyniosła: 406 504,06 zł

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 929 150,26 zł.

Inwestycja w toku

Parking Harbutowice

Modernizacja parkingu w Harbutowicach

Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 335 m2 wraz z krawężnikami i obrzeżem oraz podbudową tłuczniową.
Zadanie zostało wykonane ze środków funduszu sołeckiego.

Wartość inwestycji wyniosła: 20 794,21 zł

Inwestycja zrealizowana

Parking Krzywaczka

Modernizacja parkingu w Krzywaczce

W ramach zadania została wykonana nawierzchnia z kostki brukowej o powierzchni 320 m2 wraz z krawężnikami, obrzeżem oraz podbudową żwirową i tłuczniową.
Zadanie zostało wykonane ze środków funduszu sołeckiego.

Wartość inwestycji wyniosła: 35 725,84 zł

Inwestycja zrealizowana

Parking Osiedle Zielona

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na parkingu na Zielonej w Sułkowicach

W ramach zadania została wykonana nawierzchnia z kostki brukowej o powierzchni 420 m2 wraz z krawężnikami i obrzeżem na parkingu między blokiem, a Ośrodkiem Zdrowia.

Wartość inwestycji wyniosła: 22 583,11 zł

Inwestycja zrealizowana

Plac apelowy SP Sułkowice

Modernizacja placu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach

Realizacja zadania pozwoliła na wymianę nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową wraz z podbudową. Modernizacja objęła: plac apelowy około 1385 m2, droga 800 m2. Dodatkowo urządzono dwa klomby z siedziskami oraz wymieniono trzy lampy wraz z zasilaniem.

Wartość inwestycji wyniosła: 292 029,88 zł

Inwestycja zrealizowana

Kanalizacja Biertowice

Budowa kanalizacji sanitarnej w Biertowicach - Dział

W ramach inwestycji została wybudowana sieć kanalizacyjna w Biertowicach o łącznej długości 1933,5 mb:

fi 200 – 1182,5 mb;

fi 160 – 653 mb;

fi 90 – 98 mb;

oraz pompownia sieciowa – 1 szt.

Wartość inwestycji wyniosła: 443 717,31 zł

Inwestycja zrealizowana

 

 

 

Drogi

 

Droga na Podlesie

Modernizacja drogi Na Podlesie w Harbutowicach

Wykonano nakładkę asfaltową o długości 360 mb oraz szerokości 2,8 mb, grubość nakładki 8 cm wraz z podbudową tłuczniową o grubości 20 cm. Odbudowano rowy przydrożne wraz z oczyszczeniem przepustów oraz wykonano dwie kraty odwadniające. Uzupełniono pobocze materiałem kamiennym.

Wartość inwestycji wyniosła: 106 792,54 zł

Wartość dofinansowania: 33 170,00 zł

Zadanie współfinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Inwestycja zrealizowana

Smereczynskiego

Modernizacja ul. Smereczyńskiego w Sułkowicach

W ramach zadania została wykonana nawierzchnia asfaltowa na długości 360 mb oraz szerokości 4,0 – 3,0 m wraz z kanalizacją deszczową fi 300 PVC o długości 300 m oraz regulacją pionową studzienek ściekowych, a także odwodnieniem liniowym.

Wartość inwestycji wyniosła: 254 195,78 zł

Inwestycja zrealizowana

Latoniówka

Modernizacja drogi Na Latoniówkę w Harbutowicach

Wykonano nakładkę asfaltową na najbardziej zniszczonym odcinku drogi o długości około 140 mb oraz o powierzchni 416 m2 wraz z uzupełnieniem poboczy materiałem kamiennym.

Wartość inwestycji wyniosła: 29 804,92 zł

Inwestycja zrealizowana

Krzywaczka

Modernizacja drogi Nr 1388 w Krzywaczce

Wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 225 mb oraz szerokości 2,8 m wraz z częściową wymianą podbudowy, odbudową rowów oraz przepustami.

Wartość inwestycji wyniosła: 81 944,15 zł

Inwestycja zrealizowana

Rudnik

Wykonanie nakładki asfaltowej w Rudniku

Wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 1020 m2 na łączniku między strażnicą OSP w Rudniku, a ul. Słoneczną.

Wartość inwestycji wyniosła: 65 726,14 zł

Inwestycja zrealizowana

Chodnik ul. Dolna w Rudniku

Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Dolna w Rudniku etap III

Przekazano dofinansowanie Powiatowi Myślenickiemu na realizację zadania polegającej na budowie chodnika przy ul. Dolnej w Rudniku. Projekt obejmuje budowę chodnika przy całej ulicy Dolnej, a jego realizacja etapowana i dostosowana jest do posiadanych środków budżetowych w danym roku.

Kwota dofinansowania przekazana Powiatowi Myślenickiemu w 2011 r. : 110 000,00 zł

Inwestycja w toku

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sułkowice

Wykonana została rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinku 177 mb wraz z 6 punktami świetlnymi przy drodze powiatowej przez Krzywaczkę oraz na odcinku 100 mb wraz z 2 punktami świetlnymi przy drodze Brzezina.

Wartość inwestycji wyniosła 31 415,23 zł.

Wykonano również projekty rozbudowy oświetlenia w miejscowości Sułkowice ul. Wolności, Harbutowice - Pagórek oraz Krzywaczka - Jaworzna.

Wartość prac projektowych wyniosła 21 525 zł.


nwestycja zrealizowana

 

Obiekty gminne

Zalew w Sułkowicach

prog regio

Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach

W ramach projektu zostanie zrewitalizowana przestrzeń publiczna o łącznej powierzchni 3,56 ha, w tym:

 • zbiornik wodny o powierzchni ok. 10.000 m2 i pojemności 23 000 m3
 • amfiteatr (zadaszona scena oraz widownia) o powierzchni ok. 158 m2

 

Dodatkowo zostanie wybudowany budynek wypożyczalni sprzętu i toalet publicznych, oraz grill wraz z ławeczkami. Zostaną także urządzone alejki spacerowe wraz z oświetleniem oraz zostaną nasadzone drzewa i krzewy ozdobne.

Zadanie jest współfinansowane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 6.1. Rozwój miast,
Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji

Wartość inwestycji w 2011 r. wyniosła: 2 470 555,81 zł

Kwota dofinansowania w 2011 r. wyniosła: 2 063 264,48 zł

Wartość inwestycji wyniesie 4 190 876,79 zł.

Inwestycja w toku

Strażnica Harbutowice

mal remizy

Remont budynku strażnicy OSP w Harbutowicach

W ramach zadania wykonano elewację budynku strażnicy, która polegała na ociepleniu budynku styropianem wraz z obróbkami blacharskimi oraz położeniem tynku akrylowego. W ramach prac wykonano również wymianę drzwi garażowych na drzwi otwierane automatycznie.

Wartość inwestycji wyniosła: 94 949,30 zł

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

Inwestycja zrealizowana

ZPO Biertowice

Modernizacja budynku ZPO w Biertowicach

W ramach zadania zostały wymienione okna w budynku ZPO w Biertowicach o powierzchni 53,51 m2 wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, obróbką ościeży i montażem siatek ochronnych na sali gimnastycznej.>/p>

Wartość inwestycji wyniosła: 40 000,00 zł

Inwestycja zrealizowana

Przedskole Krzywaczka

Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Krzywaczce

Inwestycja przewiduje zrealizowanie zadania, w ramach którego powstanie nowoczesny obiekt z 4 salami przedszkolnymi oraz stołówką i jadalnią, obsługującą również szkołę. Kubatura nowego budynku wyniesie 4.129 m3, a powierzchnia użytkowa 801 m2.

W ramach zadania wyposażona zostanie nowa kuchnia, zostaną zakupione meble, sprzęt dydaktyczny i żaluzje.

Wartość inwestycji w 2011 r. wyniosła: 356 681,51 zł

Wartość inwestycji wyniesie: 1.916.528,43 zł.

Inwestycja w toku

PS w Sułkowicach

Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Sułkowicach

Inwestycja polegała na rozebraniu tarasu o powierzchni 115 m2, wraz z izolacją budynku od strony rozebranego tarasu oraz wykonaniu podbudowy pod parking o powierzchni 200 m2.

Wartość inwestycji wyniosła: 19 903,61 zł

Inwestycja zrealizowana

Kanalizacja Biertowice

Budowa budynku gimnazjum w Rudniku

W ramach inwestycji powstanie obiekt trzykondygnacyjny połączony przewiązką z istniejącą szkołą. Budynek gimnazjum z 6 oddziałami, aulą i biblioteką wyposażony będzie w niezbędne zaplecze i infrastrukturę techniczną. Kubatura obiektu wynosić będzie 5.096 m3, a powierzchnia użytkowa 1.176 m2.
Przewidywany termin zakończenia zadania to czerwiec 2013 r.

Wartość inwestycji w 2011 r. wyniosła: 109 552,15 zł

Wartość inwestycji wyniesie 2.998.519,78 zł.

Inwestycja w toku

Plac zabaw przy PS 3

Urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Sułkowicach

W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane urządzenia na plac zabaw oraz regulamin korzystania z tych urządzeń:

 • zestaw Laura,
 • zestaw Krasnal,
 • altanka kwadratowa,
 • huśtawka podwójna

 

Wartość inwestycji wyniosła: 20 000,00 zł

Inwestycja zrealizowana

Plac zabaw w Rudniku

Wyposażenie placu zabaw w Rudniku

Realizacja zadania pozwoliła na wykonanie ogrodzenia wewnętrznego o długości 42 mb oraz dwóch furtek wejściowych. W ramach zadania zostały także zakupione 3 stoły piknikowe wraz z 6 szt. ławeczek.

Zadanie zostało wykonane ze środków funduszu sołeckiego.

Wartość inwestycji wyniosła: 15 100,00 zł

Inwestycja zrealizowana