Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Małopolski Regionalny Program Operacyjny


Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach Drukuj Email
piątek, 01 marca 2013 11:33

Inwestycja zrealizowana

Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach

Inwestor Gmina Sułkowice
Całkowita wartość zadania 4 190 876,79 zł brutto
Źródło dofinansowania

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Działanie 6.1. Rozwój miast

Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji

Otrzymane dofinansowanie

2 168 544,68 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Budżet Państwa)

Termin realizacji zadania 2011 r. - 2012 r.
Wykonawca robót

ETAP I:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno - Inżynieryjnego Sp. z o.o.

Kraków, ul. Bajeczna 6

Inspektor nadzoru: Irena Kmiecik

 

ETAP II:

Przedsiębiorstwo Hydrowit Władysław Witek

Tłuczań 229A, Brzeźnica

Inspektor nadzoru: Łukasz Uryga

Opis inwestycji

W ramach projektu została zrewitalizowana przestrzeń publiczna o łącznej powierzchni 3,56 ha, w tym:

1) zbiornik wodny o powierzchni ok. 10.000 m2 i pojemności 23 000 m3

2) amfiteatr (zadaszona scena oraz widownia) o powierzchni ok. 158 m2

 

Dodatkowo został wybudowany budynek wypożyczalni sprzętu i toalet publicznych oraz grill wraz z ławeczkami. Zostały także urządzone alejki spacerowe wraz z oświetleniem oraz dokonano nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych.

 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA SUŁKOWICE